Mutualismus (ekonomie)

Anarchismus
Černá vlajka - anarchistický symbol

Směry:

Agorismus
Anarchokapitalismus
Anarchokomunismus
Anarchoprimitivismus
Anarchosyndikalismus
Bez přívlastků
Buddhistický
Feministický
Filosofický
Kolektivistický
Individualistický
Infoanarchismus
Křesťanský
Mutualismus
Pacifistický
Povstalecký
Sociální
Tržní
Zelený


Mutualismus (z latiny: „vzájemnost“) je anarchistický politicko-ekonomický systém Pierre-Josepha Proudhona založený na pracovní teorii hodnoty, jehož základním tvrzením je, že při prodeji práce nebo jejího výsledku má pracující obdržet zboží nebo služby ztělesňující „množství práce potřebné k výrobě zboží přesně totožného a rovného užitku.“[1] Pokud obdrží méně, jedná se podle mutualistů o vykořisťování či krádež; za nesprávné považují také to, když jedinec získává příjem z půjček, investic a pronájmů, protože podle jejich názoru takový jedinec nepracuje. Mají za to, že kdyby se stát přestal vměšovat do ekonomiky, takovéto typy příjmů by ustaly.[2] Opravdu svobodný trh by pak vedl k tomu, že každý jedinec by měl příjem úměrný množství práce, kterou koná.[3]

Na rozdíl od komunistů tedy mutualisté podporují trh a soukromé vlastnictví výsledků práce. Vlastnictví půdy však ospravedlňují jen v případě, že ji vlastník používá.[4] Prosazují především družstevní vlastnictví podniků.[5][6]

Jiné Jazyky