Motorika člověka

Motorika člověka představuje souhrn lidských pohybových předpokladů a projevů zahrnující průběh a výsledek pohybové činnosti. Motorická činnost je pak cílevědomý a systematický proces řízený centrální nervovou soustavou uskutečňovaný v interakci mezi člověkem a okolím za pomoci pohybové soustavy. V souvislosti s motorikou je nutno zmínit ještě termíny mobilita a motilita. Mobilita (také hybnost) znamená všechny pohybové funkce vykonávané kosterním a hladkým svalstvem, motilita je souhrn pohybů vegetativních systémů prováděné pouze hladkým svalstvem.

Jiné Jazyky
dansk: Motorik
Deutsch: Motorik
English: Motor skill
español: Motricidad
suomi: Motoriikka
Bahasa Indonesia: Gerakan motorik
Nederlands: Motoriek
norsk: Motorikk
română: Biomotricitate
svenska: Motorik
中文: 动作技能