Mezinárodní standardní identifikátor jména

Mezinárodní standardní identifikátor jména (anglicky International Standard Name Identifier, francouzsky Code international normalisé des noms, zkráceně ISNI) je trvalý Identifikátor určený k jednoznačné a globální identifikaci tzv. „veřejných identit“, tj. jmen fyzických osob (včetně fiktivních osob) a  korporací, které jsou v roli tvůrců, producentů, vydavatelů, distributorů nebo správců intelektuálních obsahů (děl).

Identifikátor ISNI je kodifikován mezinárodní normou ISO 27729 (20. 7. 2010 byl zveřejněn návrh mezinárodní normy ISO/DIS 27729, 24. 11. 2011 byla publikována oficiálně první verze normy a 6. 3. 2012 zatím poslední verze [1] ).

Mezinárodní norma byla původně od roku 2006 připravována pod názvem Mezinárodní standardní identifikátor strany (angl. International Standard Party Identifier, zkráceně ISPI), v roce 2007 však došlo s ohledem na zpřesnění identifikovaných entit ke změně na název ISNI. Norma byla připravena pracovní skupinou (WG 6) příslušné Technické komise a subkomise (TC 46/SC 9) Mezinárodní organizace pro normalizaci (zkráceně ISO).

Identifikované entity

Identifikátor ISNI trvale identifikuje tzv. „veřejné identity“ nějaké strany. Veřejnou identitou (angl. Public identity) se rozumí jméno, pod kterým strana je nebo v minulosti byla veřejně známa. Většina reálných osob má jednu jedinou veřejnou identitu (jediné jméno), některé jich ale mohou mít více. Stranou (angl. Party) se rozumí fyzická osoba nebo právnická osoba nebo také skupina fyzických a právnických osob, které jsou zahrnuty do tvorby, rozšiřování a správy intelektuálních obsahů. Jméno (angl. Name) je definováno jako řetězec znaků, pod kterým strana je nebo v minulosti byla obvykle uváděna.

Veřejné identity budou identifikovány pomocí identifikátorů ISNI napříč různými obory tvorby obsahů.

Jiné Jazyky
Esperanto: ISNI
suomi: ISNI