Míšní nervy

Znázornění míšního nervu
Podrobnější schéma míšního nervu. Vlevo je vlastní míšní nerv. Skládá se z (modrých) provazců ze zadních kořenů a (červených) provazců z předních kořenů. Dále jsou vyznačena tzv. rami communicans, která spojují míšní nervy se sympatickým svazkem

Míšní nervy, známé též jako spinální nervy (latinsky: Nervi spinales) jsou skupina periferních nervů, které vycházejí z míchy. U člověka existuje celkem 31 párů míšních nervů, které přivádějí signály ke svalům (motorické nervy) a odvádějí signály z receptorů (senzorické nervy). Jedná se tedy o nervy smíšené, které mají přední (ke svalu) a zadní (do míchy) míšní kořeny. Přední a zadní míšní kořeny se spojují těsně před vstupem do meziobratlových otvorů, kterými tyto nervy vystupují z páteře.

Společně s hlavovými (kraniálními) nervy tvoří mozkomíšní (cerebrospinální) nervy.

Podle místa výstupu rozlišujeme:

  • (C1–C8) krční nervy (nervi cervicales) – 8 párů; inervují kůži a svaly horních končetin, hlavy a krku
  • (Th1–Th12) hrudní nervy (nervi thoracici) – 12 párů; inervují mezižeberní svaly, kůži a svaly zad a hrudníku
  • (L1–L5) bederní nervy (nervi lumbales) – 5 párů; inervují svaly a kůži břicha, stehna a kůži pohlavních orgánů
  • (S1–S5) křížové nervy (nervi sacrales) – 5 párů; inervují kůži a svaly dolních končetin a sedací svaly
  • (Co1–Co2) kostrční nervy (nervus coccygeus) – 1 pár; u člověka bez funkce
  • odkazy

Odkazy

Poznámky

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Miechový nerv na slovenské Wikipedii.

Literatura

  • NAŇKA, Ondřej; ELIŠKOVÁ, Miloslava. Přehled anatomie. 2. vyd. Praha: Galén, 2009. 416 s. ISBN 9788072626120. 
  • SINĚLNIKOV, R. D. a kolektiv. Atlas anatomie člověka. Svazek III. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1965. 400 s. 
Jiné Jazyky
العربية: عصب شوكي
bosanski: Kičmeni nerv
català: Nervi espinal
Deutsch: Spinalnerv
English: Spinal nerve
Esperanto: Spina nervo
español: Nervio espinal
فارسی: عصب نخاعی
français: Nerf spinal
italiano: Nervo spinale
日本語: 脊髄神経
Nederlands: Spinale zenuw
português: Nervo espinhal
română: Nerv spinal
slovenčina: Miechový nerv
српски / srpski: Кичмени нерви
中文: 脊神经