Library of Congress Control Number

Library of Congress Control Number ( česky Kontrolní číslo Kongresové knihovny), zkráceně LCCN je identifikátor, který používá Kongresová knihovna ve Washingtonu od roku 1898. Tento systém není zaměřený čistě na obsah díla a nelze jej proto zaměňovat s  Library of Congress Classification. Jedná se o databázový identifikátor (evidenční číslo) v americké národní bibliografii ve standardu MARC. Od roku 1901 až do zavedení systému MARC si americké knihovny mohly objednávat katalogizační lístky pro LCCN u Kongresové knihovny, proto se tato čísla často nalézají v tirážích amerických knih.

Identifikátor

Identifikátor se skládá z jedno- až dvoumístného písmenného prefixu, který se používá pouze pro některé standardní údaje, ročníku a šestimístného pořadového čísla.

Do roku 2000 se v případě ročníku používaly pouze poslední dvě číslice. Kvůli nejednoznačnosti od roku 1998 a v následujícím období (systém se používá od roku 1898), se přešlo na upravený způsob záznamu. Od roku 2001 po dvoumístném písmenném prefixu následuje celý čtyřmístný ročník a šestimístné pořadové číslo, které je kvůli snadnější čitelnosti zkráceno o začínající nuly a odděleno spojovníkem. Při vyhledávání podle LCCN v online katalogu je však nutné spojovník odstranit a chybějící nuly doplnit. Výjimku tvoří šestimístné číslice začínající číslem 7, které byly přidělovány během přerušeného experimentu v letech 19691972.

Příklady identifikátorů
  • ␣␣␣92022183␣ (92-22183) = Knapp Anthony: Elliptic curves (kniha)
  • ␣␣2002024184 (2002-24184) = Marker David: Model theory (kniha)
  • n␣␣50036535␣ (n50-36535) = Guy Davenport (osoba)
  • no2008168642 (no2008-168642) = United States. President (2009-: Obama) (osoba)
  • sh␣85092242␣ (sh85-92242) = Noncommutative rings (heslo)
Jiné Jazyky
srpskohrvatski / српскохрватски: Kontrolni broj Kongresne biblioteke
Tiếng Việt: LCCN