Lexikografické uspořádání

Lexikografické uspořádání neboli slovníkové řazení je matematický pojem z oboru teorie uspořádání, který formalizuje vlastnosti uspořádání „podle abecedy“ pro potřeby práce s uspořádanými množinami.

Definice

Předpokládejme, že množina je uspořádána relací .
Lexikografické uspořádání množiny všech uspořádaných dvojic z kartézského součinu podle relace je definováno vztahem
.

Obecněji lze lexikografické uspořádání zavést pro uspořádané n-tice z , tj. na množině pomocí vztahu