Kyanid sodný

Kyanid sodný
Sodium cyanide with labels.jpg
Obecné
Systematický název Kyanid sodný
Anglický název Sodium cyanide
Německý název Natriumcyanid
Sumární vzorec NaCN
Vzhled bílé  krystalky nebo prášek
Identifikace
Registrační číslo CAS
PubChem
UN kód 1689
Číslo RTECS VZ7525000
Vlastnosti
Molární hmotnost 49,008 g/mol
85,039 g/mol (dihydrát)
Teplota tání 563,7 °C
Teplota varu 1 496 °C
Hustota 1,595 g/cm3 (20 °C)
1,591 g/cm3 (26 °C)
1,361 g/cm3 (dihydrát, 20 °C)
Index lomu nD= 1,452 (20 °C)
Rozpustnost ve vodě 43,4 g/100 ml (0 °C)
48,15 g/100 ml (10 °C)
58,2 g/100 ml (20 °C)
63,7 g/100 ml (25 °C)
71,5 g/100 ml (30 °C)
81,82 g/100 ml (35 °C)
82,00 g/100 ml (40 °C)
82,48 g/100 ml (50 °C)
dihydrát
128,55 g/100 ml (10 °C)
172,55 g/100 ml (20 °C)
268,34 g/100 ml (30 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
methanol
ethanol (málo)
kapalný amoniak
Struktura
Krystalová struktura krychlová (α)
kosočtverečná (β)
jednoklonná (dihydrát)
Hrana krystalové mřížky α - modifikace
a= 583 pm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° -87,53 kJ/mol
-680,10 kJ/mol (dihydrát)
Entalpie tání ΔHt 347 J/g
Entalpie varu ΔHv 3 163 J/g
Entalpie rozpouštění ΔHrozp 24,75 J/g
Standardní molární entropie S° 128,6 JK-1mol-1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° -76,48 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp 1,437 JK-1g-1
Bezpečnost
Vysoce toxický
Vysoce toxický (T+)
Nebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí (N)
Žíravý
Žíravý (C)
R-věty R26/27/28, R32, R50/53
S-věty S1/2, S7, S28, S29, S45, S60, S61
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
4
0
 
Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky
SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Kyanid sodný je vysoce toxická chemická sloučenina, jedná se o sůl kyseliny kyanovodíkové. Chemický vzorec je NaCN.

Příprava

Kyanid sodný se připravuje z amidu sodného, který se zahřívá s uhlíkem za vzniku kyanamidu sodného, který se dále zahřívá s uhlíkem:

NaNH2 + C → NaCN + H2

Může se také připravit neutralizací kyseliny kyanovodíkové hydroxidem sodným:

HCN + NaOH → NaCN + H2O
Jiné Jazyky
bosanski: Natrij-cijanid
Deutsch: Natriumcyanid
Esperanto: Natria cianido
Кыргызча: Натрий цианиди
Nederlands: Natriumcyanide
polski: Cyjanek sodu
português: Cianeto de sódio
srpskohrvatski / српскохрватски: Natrijum cijanid
slovenščina: Natrijev cianid
српски / srpski: Natrijum cijanid
svenska: Natriumcyanid
اردو: Sodium cyanide
Tiếng Việt: Natri xyanua
中文: 氰化钠