Karbonylové sloučeniny

Karbonylová skupina

Karbonylové sloučeniny jsou především organické sloučeniny, které obsahují karbonylovou skupinu, která se skládá z uhlíkového atomu vázaného dvojnou vazbou ke kyslíkovému atomu. Řadí se mezi deriváty uhlovodíků.

Karbonylové sloučeniny v anorganické chemii

Karbonylové sloučeniny však nalézáme i v chemii anorganické, kde se jedná o komplexy s atomy kovů. Uhlík v oxidu uhelnatém má volný elektronový pár, tudíž se může stát donorem a vytvořit tak koordinačně kovalentní vazbu. Příklady karbonylových sloučenin v anorganice může být pentakarbonyl železa Fe(CO)5, který v motorech snižuje otřesy, a tetrakarbonyl niklu Ni(CO)4, který je důležitý při získání čistého niklu.

Jiné Jazyky