Irské lordství

Irské lordství
Dominium Hiberniae
Seigneurie d'Irlande
Tiarnas na hÉireann
 Gaelské Irsko
 Dublinské království
← Leinsterské království
← Království Meath
11711542Irské království 
Vlajka státu
vlajka
Státní znak
znak
geografie
Mapa
rozloha Irského lordství kolem roku 1300
obyvatelstvo
státní útvar
mateřská
(nadřazená)
země:
vznik:
1171 – konec normanské invaze a vznik lordství
zánik:
1542 – zákon Crown of Ireland Act 1542
Státní útvary a území
Předcházející:
Gaelské IrskoGaelské Irsko
Dublinské královstvíDublinské království
Leinsterské královstvíLeinsterské království
Království MeathKrálovství Meath
Nástupnické:
Irské královstvíIrské království

Irské lordství (irsky Tiarnas na hÉireann, anglicky Lordship of Ireland) neboli Irské panství, bylo středověké období Irska mezi lety 11771542, kdy bylo z převážné většiny pod feudální nadvládou anglického krále. Anglický panovník vládl ostrovní zemi jako pán Irska (anglicky Lord of Ireland). Lordství vzniklo v důsledku normanského záboru po invazi Normanů, které proběhlo v letech 11691171, a nový státní útvar byl podřízen přímé svrchovanosti papežství a katolické církve.

Když papež Klement XIII. roku 1533 exkomunikoval anglického krále Jindřicha VIII., stala se ústavní pozice Irského lordství nejistá. Jindřich se odloučil od svatého stolce a prohlásil se za vrchního činitele Anglikánské církve. Následně odmítl uznat svrchovanost katolické církve nad Irskem. Králem Irska byl prohlášen zákonem z roku 1542 (Crown of Ireland Act 1542), který schválil Irský parlament. Tak vzniklo Irské království, které bylo spravováno vládnoucím panovníkem Anglie a obě království tvořila personální unii.

Jiné Jazyky