Iridologie

Iridologie je jedním z odvětví alternativní medicíny, které se zabývá diagnózou zdravotního stavu jedince podle obrazu duhovky jeho oka. Iridologové prohlašují, že každá část duhovky ukazuje stav určité části těla, orgánu či systému. Známé rčení říká, že oko je oknem do naší duše, pohledem iridologie je však také mapou lidského těla. [1]

V současnosti má medicína vůči iridologii negativní postoj [2].

Oko je dle zastánců iridologie nervově propojeno se všemi částmi našeho těla. Orgány mají na duhovce oka svá reflexní nervová zakončení, stejně jako je mají třeba na plosce nohy. Pokud má orgán potíže nebo je nějak geneticky zatížen, v oku se to projeví jako pigmentace nebo jako uvolnění vláken duhovky a vznik trhliny (tzv. laguny), jako změna tvaru duhovky a panenky, změna projasnění duhovky atd... Oko signalizuje skryté příčiny zdravotních potíží jako je změna kvality krve, hormonální nerovnováha, porušení nervového zásobení orgánu, stupeň tkáňových změn na orgánu a kolem něj. [3]

Historie

První pokusy o zjišťování chorob z lidského oka se datují tisíce let zpět do dob starověké Číny. Podle astrologických principů, které hledají závislost lidského osudu ( mikrokosmos) na hvězdách ( makrokosmos), si Číňané podobně představovali oko jako takový mikrokosmos celého těla. [4] Jedny z prvních záznamů byly nalezeny také v egyptské Gíze. Sepsal je slavný Tutanchamonův lékař a kněz El Aks. Ten se také zasloužil o rozšíření této metody v tehdejším světě. [5]

Na evropské půdě rozšířil iridologii lékař Filip Meyens a dvě stě let poté zejména maďarský lékař Ignátz von Peczely (1825–1911), který je považován za zakladatele moderní iridologie. Ten se na počátku 19. století díky příhodě z dětství začal věnovat jejímu studiu a v roce 1836 navrhl první mapu oční duhovky, která zachycovala lokalizaci jednotlivých orgánů. Tento obor pak přitáhl pozornost mnoha lékařů, zdravotních specialistů a vědců. [5] [6]

O rozšíření iridologie v Německu v období mezi světovými válkami se zejména zasloužil Rudolf Schnabel a jeho žáci – Josef Angerer a Theodore Kriege. Po válce byla iridologie v Německu praktikována více než desetitisíci lékaři. Bylo pořízeno něco kolem 75 tisíc fotografií a detailně popsáno mnoho případů.

Významnými Německými iridology byli např.:

  • Rudolf Schnabel of Cologne, Německo (1882–1952)
  • Josef Angerer z Passau, Německo (1907–1994)
  • Josef Deck z Ettlingenu, Německo (1914–1992) [7]

Poměrně značný rozvoj zažila iridologie v Německu a Sovětském svazu. V roce 1951 vznikla na popud B. Jensena Mezinárodní iridologická společnost. V současnosti se v některých zemích jako Austrálie, USA, Rusko a Německo iridologie vyučuje dokonce na univerzitách.[ zdroj?] Ve Spojených státech vychází pravidelně od roku 1978 také časopis Mezinárodní iridolog. Na začátku 80. let začala iridologie pronikat ze Sovětského svazu také k nám. [5] [6] [4]

Jiné Jazyky
Deutsch: Iridologie
Ελληνικά: Ιριδολογία
English: Iridology
Esperanto: Irisodiagnostiko
español: Iridología
français: Iridologie
hrvatski: Iridologija
italiano: Iridologia
Nederlands: Irisdiagnostiek
polski: Irydologia
português: Iridologia
română: Iridologie
slovenščina: Iridologija
українська: Іридодіагностика