Index lidského rozvoje

Související informace naleznete také v článku Seznam států světa podle indexu lidského rozvoje.
World map representing the inequality-adjusted Human Development Index categories (based on 2018 data, published in 2019).[1]
     0.800–1.000 (very high)
     0.700–0.799 (high)
     0.550–0.699 (medium)
     0.350–0.549 (low)
     Data unavailable
Mapa světa s rozdělením HDI v členských státech OSN v roce 2011[2]
     0,900 a více
     0,850–0,899
     0,800–0,849
     0,750–0,799
     0,700–0,749
     0,650–0,699
     0,600–0,649
     0,550–0,599
     0,500–0,549
     0,450–0,499
     0,400–0,449
     0,350–0,399
     0,300–0,349
     méně než 0.300
     Data nejsou k dispozici
Mapa světa s rozdělením HDI v členských státech OSN v roce 2010[3]
     0,900 a více
     0,850–0,899
     0,800–0,849
     0,750–0,799
     0,700–0,749
     0,650–0,699
     0,600–0,649
     0,550–0,599
     0,500–0,549
     0,450–0,499
     0,400–0,449
     0,350–0,399
     0,300–0,349
     méně než 0,300
     Data nejsou k dispozici
Mapa světa s rozdělením HDI v členských státech OSN v roce 2009.
     0,950 a více
     0,900-0,949
     0,850-0,899
     0,800-0,849
     0,750-0,799
     0,700-0,749
     0,650-0,699
     0,600-0,649
     0,550-0,599
     0,500-0,549
     0,450-0,499
     0,400-0,449
     0,350-0,399
     0,300-0,349
     méně než 0,300
     data nejsou k dispozici

Index lidského rozvoje (anglicky Human development index, HDI) je prostředek pro srovnání klíčových rozměrů lidského rozvoje, mezi které patří: dlouhý a zdravý život, přístup ke vzdělání a životní standard. Jedná se tedy o ukazovatel životní úrovně. HDI je geometrický průměr z indexů, které vyjadřují každý z těchto tří rozměrů. Index udává číslo od 0 do 1, čímž se státy zařadí do jednoho ze čtyř stupňů rozvoje.

Index byl vytvořen v roce 1990 pákistánským ekonomem Mahbubem ul Haqem a indickým ekonomem Amartyem Senem a používá se v každoroční zprávě OSN.[4]

Původ

V roce 1990 se v první zprávě o lidském rozvoji programu OSN pro rozvoj (UNDP) objevil ukazatel, který se snažil vypovídat o mezistátních rozdílech v kvalitě života lépe než ukazatele ekonomické povahy. Největší podíl na vzniku úvodní zprávy o lidském rozvoji měl pákistánský ekonom Mahbub ul Haq.[5] Mahbúb ul Haq na vývoji spolupracoval s ekonomy včetně Paula Streetena, Francese Stewarta, Gustava Ranise, Keitha Griffina, Sudhira Ananda a Meghnada Desaie. Spolupracovali i s nositelem Nobelovy ceny Amartyem Senem. Sen se obával, že bude těžké zachytit celou složitost lidských schopností v jednom indexu, ale Haq ho přesvědčil.

Těžiště zpráv spočívá v hodnocení kvality života v jednotlivých zemích světa podle žebříčku sestaveného na základě výsledků HDI. Dále zprávy upozorňují, ve kterých regionech světa lidský rozvoj stagnuje, ve kterých se naopak zrychluje či zda dochází ke splývání rozdílů mezi rozvinutými a rozvíjejícími se státy světa.[6][7]

Výpočet HDI

Do roku 2010 se používal vzorec, který k výpočtu využíval tyto rozměry: střední délka života, gramotnost dospělé populace, poměr hrubého zápisu do škol a hrubý domácí produkt na hlavu (v dolarech).

Nová metoda výpočtu od roku 2010 zahrnuje dva kroky: Vytvoření rozměrových indexů a Agregace rozměrových indexů pro výpočet HDI.

Vytvoření rozměrových indexů

Byly vytvořeny indexy zobrazující základní dimenze lidského rozvoje (zdraví, vzdělání a životní standard). Pro dimenze, byla určena minima a maxima těchto indexů.

1. Index očekávané délky života (Life Expectancy Index, LEI)

2. Index vzdělání (Educational Index, EI)

Index střední délky vzdělání (Mean Years of Schooling Index, MYSI)

Index očekávané délky vzdělání (Expeced Years of Schooling Index, EYSI)

3. Index hrubého národního příjmu (Gross national income, GNI)

Po určení minima a maxima jsou indexy dimenzí vypočítány následovně:

-index =

kde a jsou nejnižší a nejvyšší hodnoty, kterých může proměnná nabýt.

Rozměr

Indikátor

Minimum

Maximum

Zdraví

délka života (roky)

20

85

Vzdělání

předpokládaná délka vzdělávání (roky)

0

18

průměrná délka vzdělávání (roky)

0

15

Životní standard

hrubý národní příjem (HNP) na hlavu (v dolarech)

100

75000

Vytvoření Indexu lidského rozvoje

HDI je geometrický průměr tří indexů:

LEI: Index očekávané délky života (Life Expectancy Index)

EI: Index vzdělání (Education Index)

II: Index HNP (Income Index)

Řazení států

V roce 2014 byl představen systém mezních bodů (COP) pro čtyři indikátory HDI. Body jsou získány jako vypočtené HDI hodnoty s použitím kvartilů distribuce jednotlivých komponentů indikátorů. Tyto body se vypočítávají následovně, přičemž LE znamená index očekávané délky života (Life Expectancy), MYS je index střední délky vzdělávání (Mean Years of Schooling), EYS znamená index očekávané doby vzdělávání (Expected Years of Schooling) a GNI je hrubý národní příjem na jednoho obyvatele přepočítaný na americké dolary (Gross national income at purchasing power parity per capita).

Výsledné mezní body pro zařazení států jsou:

Velmi vysoký lidský rozvoj (COP3)     0.800

Vysoký lidský rozvoj (COP2)               0.700

Střední lidský rozvoj (COP1)              0.550

[8]

Kritika

Jeden ze základních bodů kritiky je to, že HDI poutá pozornost na velmi široké a nejasné pojmy jako je lidský rozvoj. Mnohem jasněji definovaný je například HDP (Hrubý domácí produkt). Například Streeten píše, že takovéto indexy úspěšně upoutávají pozornost veřejnosti a zjednodušují problém mnohem více, než dlouhý výčet mnoha indikátorů spojených s vědeckou debatou.

Dále se kritika ozývá na otázku těchto problémů: nesprávná data, zvolení špatných indikátorů, obecné problémy s vzorcem pro výpočet, konkrétně nepřesný výčet příjmů a výdajů a zbytečnost indexu.

 • Index je kritizován z důvodu nepravidelného měření, možnosti nesprávného nahlášení dat a neúplného sběru dat ve státu.
 • Chybí indikátory pro výpočet (míra lidské svobody, přístup k zdravotní péči, kvalita vzdělání atd.) nebo jsou nesprávné.
 • Ozývá se kritika, že vzoreček pro výpočet HDI je nahodilý a nesprávný. Jeho složky jsou spojovány způsobem, který byl přirovnán k “sčítání jablek a hrušek”. Konkrétním případem je nepřesnost výpočtu příjmu na jednotlivce.
 • HDI neposkytuje žádné nové informace než ty, které jsou dostupné v HDP na jednotlivce.[9]

Zpráva z roku 2014

Velmi vysoký HDI (rozvinuté země)

 

 Stát

Hodnota HDI 2013

Očekávaná délka života

(při

narození)

Průměrná doba školní docházky

Očekávaná doba školní docházky

Hrubý národní produkt

(na obyvatele)

Hodnota HDI 2012

Změna v pořadí HDI

(2012/2013)

1

Norsko

0,944

81,5

12,6

17,6

63 909

0,943

0

2

Austrálie

0,933

82,5

12,8

19,9

41 524

0,931

0

3

Švýcarsko

0,917

82,6

12,2

15,7

53 762

0,916

0

4

Nizozemsko

0,915

81,0

11,9

17,9

42 397

0,915

0

5

Spojené státy americké

0,914

78,9

12,9

16,5

52 308

0,912

0

6

Německo

0,911

80,7

12,9

16,3

43 049

0,911

0

7

Nový Zéland

0,910

81,1

12,5

19,4

32 569

0,908

0

8

Kanada

0,902

81,5

12,3

15,9

41 887

0,901

0

9

Singapur

0,901

82,3

10,2

15,4

72 371

0,899

3

10

Dánsko

0,900

79,4

12,1

16,9

42 880

0,900

0

11

Irsko

0,899

80,7

11,6

18,6

33 414

0,901

–3

12

Švédsko

0,898

81,8

11,7

15,8

43 201

0,897

–1

13

Island

0,895

82,1

10,4

18,7

35 116

0,893

0

14

Spojené království

0,892

80,5

12,3

16,2

35 002

0,890

0

15

Hongkong

0,891

83,4

10,0

15,6

52 383

0,889

0

16

Jižní Korea

0,891

81,5

11,8

17,0

30 345

0,888

1

17

Japonsko

0,890

83,6

11,5

15,3

36 747

0,888

–1

18

Lichtenštejnsko

0,889

79,9

10,3

15,1

87 085

0,888

–2

19

Izrael

0,888

81,8

12,5

15,7

29 966

0,886

0

20

Francie

0,884

81,8

11,1

16,0

36 629

0,884

0

21

Rakousko

0,881

81,1

10,8

15,6

42 930

0,880

0

21

Belgie

0,881

80,5

10,9

16,2

39 471

0,880

0

21

Lucembursko

0,881

80,5

11,3

13,9

58 695

0,880

0

24

Finsko

0,879

80,5

10,3

17,0

37 366

0,879

0

25

Slovinsko

0,874

79,6

11,9

16,8

26 809

0,874

0

26

Itálie

0,872

82,4

10,1

16,3

32 669

0,872

0

27

Španělsko

0,869

82,1

9,6

17,1

30 561

0,869

0

28

Česko

0,861

77,7

12,3

16,4

24 535

0,861

0

29

Řecko

0,853

80,8

10,2

16,5

24 658

0,854

0

30

Brunej

0,852

78,5

8,7

14,5

70 883

0,852

0

31

Katar

0,851

78,4

9,1

13,8

119 029

0,850

0

32

Kypr

0,845

79,8

11,6

14,0

26 771

0,848

0

33

Estonsko

0,840

74,4

12,0

16,5

23 387

0,839

0

34

Saudská Arábie

0,836

75,5

8,7

15,6

52 109

0,833

0

35

Litva

0,834

72,1

12,4

16,7

23 740

0,831

1

35

Polsko

0,834

76,4

11,8

15,5

21 487

0,833

–1

37

Andorra

0,830

81,2

10,4

11,7

40 597

0,830

0

37

Slovensko

0,830

75,4

11,6

15,0

25 336

0,829

1

39

Malta

0,829

79,8

9,9

14,5

27 022

0,827

0

40

Jihoafrická republika

0,827

76,8

9,1

13,3

58 068

0,825

0

41

Chile

0,822

80,0

9,8

15,1

20 804

0,819

1

41

Portugalsko

0,822

79,9

8,2

16,3

24 130

0,822

0

43

Maďarsko

0,818

74,6

11,3

15,4

21 239

0,817

0

44

Bahrajn

0,815

76,6

9,4

14,4

32 072

0,813

0

44

Kuba

0,815

79,3

10,2

14,5

19 844

0,813

0

46

Kuvajt

0,814

74,3

7,2

14,6

85 820

0,813

–2

47

Chorvatsko

0,812

77,0

11,0

14,5

19 025

0,812

0

48

Lotyšsko

0,810

72,2

11,5

15,5

22 186

0,808

0

49

Argentina

0,808

76,3

9,8

16,4

17 297

0,806

0

 

Vysoký HDI (rozvojové země)

StátHodnota HDI 2013Očekávaná délka života (při

narození)

Průměrná doba školní docházkyOčekávaná doba školní docházkyHrubý národní produkt (na obyvatele)Hodnota HDI 2012Změna v pořadí HDI (2012/2013)

50

Uruguay

0.790

77.2

8.5

15.5

18,108

0.787

2

51

Bahamy

0.789

75.2

10.9

12.6

21,414

0.788

0

52

Černá Hora

0.789

74.8

10.5

15.2

14,710

0.787

1

53

Bělorusko

0.786

69.9

11.5

15.7

16,403

0.785

1

54

Rumunsko

0.785

73.8

10.7

14.1

17,433

0.782

1

55

Libye

0.784

75.3

7.5

16.1

21,666

0.789

–5

56

Omán

0.783

76.6

6.8

13.6

42,191

0.781

0

57

Rusko

0.778

68.0

11.7

14.0

22,617

0.777

0

58

Bulharsko

0.777

73.5

10.6

14.3

15,402

0.776

0

59

Barbados

0.776

75.4

9.4

15.4

13,604

0.776

–1

60

Palau

0.775

72.4

12.2

13.7

12,823

0.773

0

61

Antigua a Barbuda

0.774

76.0

8.9

13.8

18,800

0.773

–1

62

Malajsie

0.773

75.0

9.5

12.7

21,824

0.770

0

63

Mauricius

0.771

73.6

8.5

15.6

16,777

0.769

0

64

Trinidad and Tobago

0.766

69.9

10.8

12.3

25,325

0.765

0

65

Libanon

0.765

80.0

7.9

13.2

16,263

0.764

0

65

Panama

0.765

77.6

9.4

12.4

16,379

0.761

2

67

Venezuela

0.764

74.6

8.6

14.2

17,067

0.763

–1

68

Kostarika

0.763

79.9

8.4

13.5

13,012

0.761

–1

69

Turecko

0.759

75.3

7.6

14.4

18,391

0.756

0

70

Kazachstán

0.757

66.5

10.4

15.0

19,441

0.755

0

71

Mexiko

0.756

77.5

8.5

12.8

15,854

0.755

–1

71

Seychely

0.756

73.2

9.4

11.6

24,632

0.755

–1

73

Svatý Kryštof a Nevis

0.750

73.6

8.4

12.9

20,150

0.749

0

73

Srí Lanka

0.750

74.3

10.8

13.6

9,250

0.745

2

75

Írán

0.749

74.0

7.8

15.2

13,451

0.749

–2

76

Ázerbájdžán

0.747

70.8

11.2

11.8

15,725

0.745

–1

77

Jordán

0.745

73.9

9.9

13.3

11,337

0.744

0

77

Srbsko

0.745

74.1

9.5

13.6

11,301

0.743

1

79

Brazílie

0.744

73.9

7.2

15.2

14,275

0.742

1

79

Gruzie

0.744

74.3

12.1

13.2

6,890

0.741

2

79

Grenada

0.744

72.8

8.6

15.8

10,339

0.743

–1

82

Peru

0.737

74.8

9.0

13.1

11,280

0.734

0

83

Ukrajina

0.734

68.5

11.3

15.1

8,215

0.733

0

84

Belize

0.732

73.9

9.3

13.7

9,364

0.731

0

84

Makedonie

0.732

75.2

8.2

13.3

11,745

0.730

1

86

Bosna a Hercegovina

0.731

76.4

8.3

13.6

9,431

0.729

0

87

Arménie

0.730

74.6

10.8

12.3

7,952

0.728

0

88

Fidži

0.724

69.8

9.9

15.7

7,214

0.722

0

89

Thajsko

0.722

74.4

7.3

13.1

13,364

0.720

0

90

Tunisko

0.721

75.9

6.5

14.6

10,440

0.719

0

91

Čína

0.719

75.3

7.5

12.9

11,477

0.715

2

91

Svatý Vincenc a Grenadiny

0.719

72.5

8.6

13.3

10,339

0.717

0

93

Alžírsko

0.717

71.0

7.6

14.0

12,555

0.715

0

93

Dominika

0.717

77.7

7.7

12.7

9,235

0.716

–1

95

Albánie

0.716

77.4

9.3

10.8

9,225

0.714

2

96

Jamajka

0.715

73.5

9.6

12.5

8,170

0.715

–3

97

Svatá Lucie

0.714

74.8

8.3

12.8

9,251

0.715

–4

98

Kolumbie

0.711

74.0

7.1

13.2

11,527

0.708

0

98

Ekvádor

0.711

76.5

7.6

12.3

9,998

0.708

0

100

Surinam

0.705

71.0

7.7

12.0

15,113

0.702

1

100

Tonga

0.705

72.7

9.4

14.7

5,316

0.704

0

102

Dominikánská Republika

0.700

73.4

7.5

12.3

10,844

0.698

0

Střední HDI (rozvojové země)

StátHodnota HDI 2013Očekávaná délka života (při

narození)

Průměrná doba školní docházkyOčekávaná doba školní docházkyHrubý národní produkt na obyvatele)Hodnota HDI 2012Změna v pořadí HDI (2012/2013)

103

Maledivy

0.698

77.9

5.8

12.7

10,074

0.695

0

104

Mongolsko

0.698

67.5

8.3

15.0

8,466

0.692

3

105

Turkmenistán

0.698

65.5

9.9

12.6

11,533

0.693

1

106

Samoa

0.694

73.2

10.3

12.9

4,708

0.693

–2

107

Palestina

0.686

73.2

8.9

13.2

5,168

0.683

0

108

Indonésie

0.684

70.8

7.5

12.7

8,970

0.681

0

109

Botswana

0.683

64.4

8.8

11.7

14,792

0.681

–1

110

Egypt

0.682

71.2

6.4

13.0

10,400

0.681

–2

111

Paraguay

0.676

72.3

7.7

11.9

7,580

0.670

0

112

Gabon

0.674

63.5

7.4

12.3

16,977

0.670

–1

113

Bolívie

0.667

67.3

9.2

13.2

5,552

0.663

0

114

Moldavsko

0.663

68.9

9.8

11.8

5,041

0.657

2

115

Salvador

0.662

72.6

6.5

12.1

7,240

0.660

0

116

Uzbekistán

0.661

68.2

10.0

11.5

5,227

0.657

0

117

Filipíny

0.660

68.7

8.9

11.3

6,381

0.656

1

118

Jižní Afrika

0.658

56.9

9.9

13.1

11,788

0.654

1

119

Sýrie

0.658

74.6

6.6

12.0

5,771

0.662

–4

120

Irák

0.642

69.4

5.6

10.1

14,007

0.641

0

121

Guyana

0.638

66.3

8.5

10.7

6,341

0.635

0

122

Vietnam

0.638

75.9

5.5

11.9

4,892

0.635

0

123

Kapverdy

0.636

75.1

3.5

13.2

6,365

0.635

–2

125

Mikronésie

0.630

69.0

8.8

11.4

3,662

0.629

0

125

Guatemala

0.628

72.1

5.6

10.7

6,866

0.626

0

126

Kyrgyzstán

0.628

67.5

9.3

12.5

3,021

0.621

1

127

Namibie

0.624

64.5

6.2

11.3

9,185

0.620

0

128

Východní Timor

0.620

67.5

4.4

11.7

9,674

0.616

1

129

Honduras

0.617

73.8

5.5

11.6

4,138

0.616

0

129

Maroko

0.617

70.9

4.4

11.6

6,905

0.614

2

131

Vanuatu

0.616

71.6

9.0

10.6

2,652

0.617

–3

132

Nikaragua

0.614

74.8

5.8

10.5

4,266

0.611

0

133

Kiribati

0.607

68.9

7.8

12.3

2,645

0.606

0

134

Tádžikistán

0.607

67.2

9.9

11.2

2,424

0.603

1

135

India

0.586

66.4

4.4

11.7

5,150

0.583

0

136

Bhútán

0.584

68.3

2.3

12.4

6,775

0.580

0

137

Kambodža

0.584

71.9

5.8

10.9

2,805

0.579

1

138

Ghana

0.573

61.1

7.0

11.5

3,532

0.571

0

139

Laos

0.569

68.3

4.6

10.2

4,351

0.565

0

140

Kongo

0.564

58.8

6.1

11.1

4,909

0.561

0

141

Zambie

0.561

58.1

6.5

13.5

2,898

0.554

2

142

Bangladéš

0.558

70.7

5.1

10.0

2,713

0.554

1

142

Svatý Tomáš a Princův ostrov

0.558

66.3

4.7

11.3

3,111

0.556

–1

144

Rovníková Guinea

0.556

53.1

5.4

8.5

21,972

0.556

0

 [10]

Vývoj HDI: 1980 - 2013

HDI pořadíStát1980198519902000200520062007200820092010201120122013
..velmi vysoký (rozvinuté země)0.7570.7750.7980.8490.8700.8740.8770.8790.8800.8850.8870.8890.890
..vysoký (rozvojové země)0.5340.5520.5930.6430.6820.6910.7010.7100.7150.7230.7290.7330.735
..střední (rozvojové země)0.4200.4480.4740.5280.5650.5730.5800.5870.5930.6010.6090.6120.614
..nízký (rozvojové země)0.3450.3650.3670.4030.4440.4560.4650.4710.4780.4790.4860.4900.493
1Norsko0.7930.8140.8410.9100.9350.9380.9380.9370.9370.9390.9410.9430.944
2Austrálie0.8410.8530.8660.8980.9120.9150.9180.9220.9240.9260.9280.9310.933
3Švýcarsko0.8060.8130.8290.8860.9010.9050.9050.9030.9090.9150.9140.9160.917
4Nizozemsko0.7830.7960.8260.8740.8880.8950.9010.9010.9000.9040.9140.9150.915
5USA0.8250.8390.8580.8830.8970.9000.9030.9050.9050.9080.9110.9120.914
6Německo0.7390.7520.7820.8540.8870.8960.8990.9020.9010.9040.9080.9110.911
7Nový Zéland0.7930.8060.8210.8730.8940.8960.8990.8990.9030.9030.9040.9080.910
8Kanada0.8090.8220.8480.8670.8920.8940.8950.8960.8940.8960.9000.9010.902
9Singapur....0.7440.8000.8400.8520.8620.8680.8680.8940.8960.8990.901
10Dánsko0.7810.7970.8060.8590.8910.8930.8950.8960.8950.8980.8990.9000.900
11Irsko0.7340.7510.7750.8620.8900.8950.9010.9020.8980.8990.9000.9010.899
12Švédsko0.7760.7860.8070.8890.8870.8890.8910.8910.8880.8950.8960.8970.898
13Island0.7540.7760.8000.8580.8880.8900.8940.8860.8850.8860.8900.8930.895
14Velká Británie0.7350.7470.7680.8630.8880.8850.8870.8900.8900.8950.8910.8900.892
15Jižní Korea0.6280.6810.7310.8190.8560.8620.8690.8740.8760.8820.8860.8880.891
15Hong Kong0.6980.7410.7750.8100.8390.8470.8600.8770.8790.8820.8860.8890.891
17Japonsko0.7720.7940.8170.8580.8730.8770.8790.8810.8800.8840.8870.8880.890
18Lichtenštejnsko..................0.8820.8870.8880.889
19Izrael0.7490.7710.7850.8490.8690.8720.8770.8770.8780.8810.8850.8860.888
20Francie0.7220.7410.7790.8480.8670.8700.8730.8750.8760.8790.8820.8840.884
21Lucembursko0.7290.7620.7860.8660.8760.8770.8800.8820.8760.8810.8810.8800.881
21Belgie0.7530.7730.8050.8730.8650.8680.8710.8730.8730.8770.8800.8800.881
21Rakousko0.7360.7540.7860.8350.8510.8570.8610.8680.8700.8770.8790.8800.881
24Finsko0.7520.7710.7920.8410.8690.8740.8770.8780.8730.8770.8790.8790.879
25Slovinsko....0.7690.8210.8550.8610.8650.8710.8750.8730.8740.8740.874
26Itálie0.7180.7350.7630.8250.8580.8630.8670.8680.8660.8690.8720.8720.872
27Španělsko0.7020.7240.7550.8260.8440.8480.8520.8570.8580.8640.8680.8690.869
28Česko....0.7620.8060.8450.8480.8530.8560.8560.8580.8610.8610.861
29Řecko0.7130.7390.7490.7980.8530.8590.8570.8580.8580.8560.8540.8540.853
30Brunej0.7400.7570.7860.8220.8380.8430.8440.8430.8440.8440.8460.8520.852
31Katar0.7290.7530.7560.8110.8400.8460.8520.8550.8500.8470.8430.8500.851
32Kypr0.6610.6960.7260.8000.8280.8320.8380.8440.8520.8480.8500.8480.845
33Estonsko....0.7300.7760.8210.8270.8320.8320.8270.8300.8360.8390.840
34Saúdská Arábie0.5830.6230.6620.7440.7730.7790.7840.7910.8020.8150.8250.8330.836
35Polsko0.6870.6940.7140.7840.8030.8080.8120.8170.8200.8260.8300.8330.834
35Litva....0.7370.7570.8060.8140.8200.8270.8330.8290.8280.8310.834
37Slovensko....0.7470.7760.8030.8100.8170.8240.8260.8260.8270.8290.830
37Andorra..................0.8320.8310.8300.830
39Malta0.7040.7170.7300.7700.8010.8010.8020.8090.8180.8210.8230.8270.829
40SAR0.6400.6860.7250.7970.8230.8260.8290.8320.8260.8240.8240.8250.827
41Portugalsko0.6430.6740.7080.7800.7900.7940.8000.8050.8090.8160.8190.8220.822
41Chile0.6400.6640.7040.7530.7850.7840.7920.8050.8040.8080.8150.8190.822
43Maďarsko0.6960.7070.7010.7740.8050.8100.8130.8140.8160.8170.8170.8170.818
44Kuba0.6810.7140.7290.7420.7860.8060.8220.8300.8320.8240.8190.8130.815
44Bahrajn0.6770.7180.7290.7840.8110.8080.8090.8100.8110.8120.8120.8130.815
46Kuvajt0.7020.7390.7230.8040.7950.7950.7970.8000.8040.8070.8100.8130.814
47Chorvatsko....0.6890.7480.7810.7880.7960.8010.8000.8060.8120.8120.812
48Lotyšsko....0.7100.7290.7860.7960.8040.8130.8140.8090.8040.8080.810
49Argentina0.6650.6880.6940.7530.7580.7660.7710.7770.7890.7990.8040.8060.808
50Uruguay0.6580.6610.6910.7400.7550.7590.7690.7730.7740.7790.7830.7870.790
51Černá Hora........0.7500.7600.7710.7800.7800.7840.7870.7870.789
51Bahamy......0.7660.7870.7890.7910.7910.7880.7880.7890.7880.789
53Bělorusko........0.7250.7380.7510.7640.7750.7790.7840.7850.786
54Rumunsko0.6850.7010.7030.7060.7500.7590.7690.7810.7810.7790.7820.7820.785
55Libye0.6410.6540.6840.7450.7720.7780.7840.7890.7940.7990.7530.7890.784
56Omán........0.7330.6930.7010.7140.7280.7800.7810.7810.783
57Rusko....0.7290.7170.7500.7570.7650.7700.7700.7730.7750.7770.778
58Bulharsko0.6580.6790.6960.7140.7490.7530.7590.7660.7670.7730.7740.7760.777
59Barbados0.6580.6880.7060.7450.7610.7640.7710.7760.7820.7790.7800.7760.776
60Palau......0.7410.7710.7730.7730.7720.7730.7680.7700.7730.775
61Antigua a Barbuda..................0.7780.7720.7730.774
62Malajsie0.5770.6190.6410.7170.7470.7520.7570.7600.7610.7660.7680.7700.773
63Mauricius0.5580.5750.6210.6860.7220.7280.7350.7410.7470.7530.7590.7690.771
64Trinidad a Tobago0.6580.6630.6580.6970.7450.7510.7590.7640.7660.7640.7640.7650.766
65Panama0.6270.6480.6510.7090.7280.7420.7470.7520.7540.7590.7570.7610.765
65Libanon........0.7410.7380.7450.7500.7560.7590.7640.7640.765
67Venezuela0.6390.6430.6440.6770.7160.7310.7480.7580.7570.7590.7610.7630.764
68Kostarika0.6050.6240.6520.7050.7210.7290.7350.7440.7460.7500.7580.7610.763
69Turecko0.4960.5420.5760.6530.6870.6980.7060.7100.7160.7380.7520.7560.759
70Kazachstán....0.6860.6790.7340.7400.7430.7440.7460.7470.7500.7550.757
71Seychely......0.7430.7570.7600.7630.7660.7440.7630.7490.7550.756
71Mexico0.5950.6310.6470.6990.7240.7320.7350.7390.7410.7480.7520.7550.756
73Srí Lanka0.5690.5980.6200.6790.7100.7160.7210.7250.7280.7360.7400.7450.750
73Svatý Kryštof a Nevis................0.7520.7470.7450.7490.750
75Írán0.4900.5020.5520.6520.6810.6910.7030.7110.7180.7250.7330.7490.749
76Ázerbájdžán......0.6390.6860.7030.7150.7240.7360.7430.7430.7450.747
77Srbsko....0.7260.7130.7320.7350.7390.7430.7420.7430.7440.7430.745
77Jordánsko0.5870.6160.6220.7050.7330.7360.7410.7460.7460.7440.7440.7440.745
79Grenada..................0.7460.7470.7430.744
79Gruzie........0.7100.7140.7260.7300.7350.7330.7360.7410.744
79Brazílie0.5450.5750.6120.6820.7050.7130.7210.7310.7320.7390.7400.7420.744
82Peru0.5950.6160.6150.6820.6940.6960.7000.7070.7090.7220.7270.7340.737
83Ukrajina....0.7050.6680.7130.7200.7260.7290.7220.7260.7300.7330.734
84Makedonie........0.6990.7050.7080.7240.7250.7280.7300.7300.732
84Belize0.6190.6200.6400.6750.7100.7080.7070.7100.7120.7140.7170.7310.732
86Bosna a Hercegovina........0.7160.7190.7220.7270.7250.7260.7290.7290.731
87Arménie....0.6320.6480.6930.7070.7210.7220.7170.7200.7240.7280.730
88Fidži0.5870.5980.6190.6740.6940.7040.7070.7120.7170.7210.7220.7220.724
89Thajsko0.5030.5420.5720.6490.6850.6850.6980.7040.7080.7150.7160.7200.722
90Tunisko0.4840.5370.5670.6530.6870.6940.7000.7060.7100.7150.7160.7190.721
91Svatý Vincenc a Grenadiny................0.7170.7170.7150.7170.719
91Čína0.4230.4570.5020.5910.6450.6570.6710.6820.6930.7010.7100.7150.719
93Dominika......0.6910.7080.7080.7120.7120.7170.7170.7180.7160.717
93Alžírsko0.5090.5510.5760.6340.6750.6800.6860.6950.7030.7090.7150.7150.717
95Albánie0.6030.6020.6090.6550.6890.6940.6990.7030.7050.7080.7140.7140.716
96Jamajka0.6140.6160.6380.6710.7000.7020.7070.7100.7090.7120.7140.7150.715
97Svatá Lucie................0.7200.7170.7180.7150.714
98Ekvádor0.6050.6270.6430.6580.6870.6900.6920.6970.6980.7010.7050.7080.711
98Kolumbie0.5570.5740.5960.6550.6800.6850.6930.7000.7030.7060.7100.7080.711
100Tonga0.6020.6170.6310.6720.6950.6960.6970.6960.6980.7010.7020.7040.705
100Surinam........0.6720.6760.6900.6940.6960.6980.7010.7020.705
102Dominikánská republika0.5270.5630.5890.6450.6680.6750.6810.6840.6860.6910.6950.6980.700
103Turkmenistán..................0.6870.6900.6930.698
103Mongolsko0.5150.5230.5520.5800.6370.6460.6550.6650.6680.6710.6820.6920.698
103Maledivy......0.5990.6590.6610.6740.6750.6860.6880.6920.6950.698
106Samoa......0.6540.6810.6810.6840.6830.6890.6880.6900.6930.694
107Palestina........0.6490.6580.6680.6720.6790.6710.6790.6830.686
108Indonésie0.4710.5100.5280.6090.6400.6450.6500.6540.6650.6710.6780.6810.684
109Botswana0.4700.5280.5830.5600.6100.6250.6430.6560.6620.6720.6780.6810.683
110Egypt0.4520.5010.5460.6210.6450.6520.6590.6670.6720.6780.6790.6810.682
111Paraguay0.5500.5670.5810.6250.6480.6480.6530.6610.6610.6690.6720.6700.676
112Gabon0.5400.5900.6190.6320.6440.6450.6510.6540.6590.6620.6660.6700.674
113Bolívie0.4940.5100.5540.6150.6360.6400.6430.6490.6530.6580.6610.6630.667
114Moldava....0.6450.5980.6390.6450.6460.6520.6460.6520.6560.6570.663
115Salvador0.5170.5240.5290.6070.6400.6440.6460.6480.6490.6520.6570.6600.662
116Uzbekistán........0.6260.6300.6350.6430.6450.6480.6530.6570.661
117Filipíny0.5660.5780.5910.6190.6380.6380.6440.6480.6470.6510.6520.6560.660
118Sýrie0.5280.5640.5700.6050.653..0.6580.6580.6620.6620.6620.6620.658
118Jihoafrická republika0.5690.5840.6190.6280.6080.6110.6170.6230.6310.6380.6460.6540.658
120Irák0.5000.4810.5080.6060.6210.6360.6320.6320.6370.6380.6390.6410.642
121Vietnam0.4630.4730.4760.5630.5980.6040.6110.6170.6220.6290.6320.6350.638
121Guyana0.5160.5050.5050.5700.5840.5890.6160.6210.6230.6260.6320.6350.638
123Kapverdy......0.5730.5890.6020.6070.6130.6170.6220.6310.6350.636
124Mikronésie..................0.6270.6270.6290.630
125Kyrgyzstán....0.6070.5860.6050.6090.6140.6170.6170.6140.6180.6210.628
125Guatemala0.4450.4570.4830.5510.5760.5830.5950.6010.6060.6130.6200.6260.628
127Namibie0.5500.5640.5770.5560.5700.5800.5890.5980.6030.6100.6160.6200.624
128Východní Timor......0.4650.5050.5210.5520.5790.5990.6060.6060.6160.620
129Maroko0.3990.4360.4590.5260.5690.5750.5820.5880.5940.6030.6120.6140.617
129Honduras0.4610.4900.5070.5580.5840.5900.5970.6040.6070.6120.6150.6160.617
131Vanuatu..............0.6080.6160.6170.6180.6170.616
132Nikaragua0.4830.4910.4910.5540.5850.5900.5950.5990.6000.6040.6080.6110.614
133Tádžikistán....0.6100.5290.5720.5780.5830.5910.5920.5960.6000.6030.607
133Kiribati..................0.5990.5990.6060.607
135Indie0.3690.4040.4310.4830.5270.5370.5470.5540.5600.5700.5810.5830.586
136Kambodža0.2510.3790.4030.4660.5360.5470.5580.5640.5660.5710.5750.5790.584
136Bhútán..................0.5690.5790.5800.584
138Ghana0.4230.4330.5020.4870.5110.5210.5320.5440.5490.5560.5660.5710.573
139Laos0.3400.3980.3950.4730.5110.5170.5250.5330.5430.5490.5600.5650.569
140Kongo0.5420.5760.5530.5010.5250.5350.5350.5480.5590.5650.5490.5610.564
141Zambie0.4220.4200.4070.4230.4710.4800.4860.5050.5260.5300.5430.5540.561
142Svatý Tomáš a Princův ostrov......0.4950.5200.5200.5310.5370.5430.5430.5480.5560.558
142Bangladéš0.3360.3570.3820.4530.4940.5020.5100.5150.5270.5390.5490.5540.558
144Rovníková Guinea......0.4760.5170.5280.5330.5430.5430.5590.5530.5560.556
145Nepál0.2860.3300.3880.4490.4770.4870.4920.5010.5130.5270.5330.5370.540
146Pákistán0.3560.3840.4020.4540.5040.5270.5350.5360.5450.5260.5310.5350.537
147Keňa0.4460.4590.4710.4550.4790.4870.5000.5080.5160.5220.5270.5310.535
148Svazijsko0.4770.5160.5380.4980.4980.5050.5130.5180.5230.5270.5300.5290.530
149Angola......0.3770.4460.4650.4780.4900.4910.5040.5210.5240.526
150Barma0.3280.3550.3470.4210.4720.4830.4930.5000.5070.5140.5170.5200.524
151Rwanda0.2910.3120.2380.3290.3910.4140.4230.4320.4430.4530.4630.5020.506
152Nigérie........0.4660.4710.4800.4830.4880.4920.4960.5000.504
152Kamerun0.3910.4220.4400.4330.4570.4590.4680.4770.4850.4930.4980.5010.504
154Jemen....0.3900.4270.4620.4650.4680.4710.4780.4840.4970.4990.500
155Madagaskar......0.4530.4700.4760.4800.4870.4960.4940.4950.4960.498
156Zimbabwe0.4370.5170.4880.4280.4120.4170.4240.4220.4390.4590.4730.4840.492
157Šalomounovy ostrovy......0.4750.4830.4930.4980.5060.5000.4890.4940.4890.491
157Papua Nová Guinea0.3230.3410.3630.4230.4410.4520.4540.4670.4740.4790.4840.4900.491
159Tanzanie0.3770.3660.3540.3760.4190.4300.4400.4510.4570.4640.4780.4840.488
159Komorský svaz........0.4640.4680.4710.4740.4760.4790.4830.4860.488
161Mauritánie0.3470.3550.3670.4330.4550.4650.4670.4660.4740.4750.4750.4850.487
162Lesotho0.4430.4750.4930.4430.4370.4410.4480.4560.4640.4720.4760.4810.486
163Senegal0.3330.3640.3840.4130.4510.4560.4660.4740.4780.4830.4830.4840.485
164Uganda0.2930.3090.3100.3920.4290.4370.4460.4580.4660.4720.4770.4800.484
165Benin0.2870.3230.3420.3910.4320.4390.4460.4540.4610.4670.4710.4730.476
166Togo0.4050.3890.4040.4300.4420.4480.4460.4470.4540.4600.4670.4700.473
166Súdán0.3310.3330.3420.3850.4230.4300.4400.4470.4580.4630.4680.4720.473
168Haiti0.3520.3920.4130.4330.4470.4500.4550.4580.4630.4620.4660.4690.471
169Afghánistán0.2300.2710.2960.3410.3960.4060.4160.4300.4370.4530.4580.4660.468
170Džibutsko........0.4120.4170.4280.4380.4440.4520.4610.4650.467
171Pobřeží slonoviny0.3770.3780.3800.3930.4070.4140.4220.4270.4330.4390.4430.4480.452
172Gambie0.3000.3100.3340.3830.4140.4180.4250.4320.4360.4400.4360.4380.441
173Ethiopie......0.2840.3390.3560.3780.3940.4030.4090.4220.4290.435
174Malawi0.2700.2750.2830.3410.3680.3750.3830.3950.4070.4060.4110.4110.414
175Libérie......0.3390.3350.3500.3640.3740.3860.3930.4020.4070.412
176Mali0.2080.2130.2320.3090.3590.3670.3770.3850.3930.3980.4050.4060.407
177Guinea-Bissau........0.3870.3930.3950.3970.3970.4010.4020.3960.396
178Mosambik0.2460.2050.2160.2850.3430.3480.3590.3660.3750.3800.3840.3890.393
179Guinea........0.3660.3740.3770.3770.3760.3800.3870.3910.392
180Burundi0.2300.2700.2910.2900.3190.3390.3500.3620.3720.3810.3840.3860.389
181Burkina Faso........0.3210.3280.3380.3490.3570.3670.3760.3850.388
182Eritrea..................0.3730.3770.3800.381
183Sierra Leone0.2760.2790.2630.2970.3290.3350.3400.3460.3500.3530.3600.3680.374
184Čadská republika......0.3010.3240.3250.3310.3380.3430.3490.3650.3700.372
185Středoafrická republika0.2950.3100.3100.3140.3270.3320.3380.3440.3490.3550.3610.3650.341
186Kongo0.3360.3480.3190.2740.2920.2970.3010.3070.3130.3190.3230.3330.338
187Niger0.1910.1970.2180.2620.2930.2970.3030.3090.3120.3230.3280.3350.337
..Jižní Súdán..........................
..Tuvalu..........................
..Somálsko..........................
..San Marino..........................
..Nauru..........................
..Monako..........................
..Marshallovy ostrovy..........................
..Korejská lidově demokratická republika..........................

.. = data nejsou k dispozici

[10]

Odkazy

Reference

 1. Human Development Report 2019 – "Human Development Indices and Indicators" [online]. HDRO (Human Development Report Office) Dostupné online. (anglicky) 
 2. Human Development Index and its components [online]. Human Development Reports [cit. 2012-11-09]. Dostupné online. (angličtina) 
 3. Indices & Data | Human Development Reports (HDR) | United Nations Development Programme (UNDP)
 4. Technical notes [online]. UNDP, [cit. 2015-01-04]. s. 2, 10. Dostupné z: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14_technical_notes.pdf
 5. SYROVÁTKA, Miroslav. Jak (ne)měřit kvalitu života. Kritické pohledy na index lidského rozvoje. 2008. Dostupné z: http://www.development.upol.cz/uploads/dokumenty/Syrovatka_HDI.pdf. Bakalářská práce.
 6. PROCHÁZKA, Ondřej. Index lidského rozvoje a jeho využití jako indikátoru mezinárodních rozdílů v kvalitě života. Brno, 2012. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/350697/prif_b/BP.pdf. Bakalářská práce. Masarykova univerzita.
 7. About Human Development. In: UNDP. Human Development Report [online]. 2014 [cit. 2015-01-04]. Dostupné z: http://hdr.undp.org/en/humandev
 8. Technical notes [online]. UNDP, [cit. 2015-01-04]. S. 2-4, 10. Dostupné z: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14_technical_notes.pdf
 9. STANTON, Elizabeth. The Human Development Index: A History. Amherts, 2007. s. 16-22. University of Massachusetts-Amherst.
 10. a b UNDP. Human Development Report 2014. New York: United Nations Development Programme, 2014. ISBN 978-92-1-126368-8.

Související články

Externí odkazy

Jiné Jazyky
føroyskt: HDI
hrvatski: HDI
Bahasa Indonesia: Indeks Pembangunan Manusia
مازِرونی: اچ‌دی‌آی
Plattdüütsch: Human Development Index
norsk: HDI
srpskohrvatski / српскохрватски: Indeks ljudskog razvoja
Simple English: Human Development Index