Hydraulický lis

Hydraulický lis je stroj, který k vytváření tlaku využívá vlastností kapaliny.

Princip

Princip hydraulického lisu.

Ve dvou válcových nádobách je uzavřena kapalina. Písty jsou pohyblivé a mají plochy o obsahu a . Na píst o ploše působíme silou , která je kolmá k pístu. Tato síla vyvolá v kapalině tlak , který je podle Pascalova zákona ve všech místech kapaliny stejný. Na píst s obsahem tak působí tlaková síla . Síly, které na písty působí, jsou ve stejném poměru jako obsahy průřezů obou pístů, tedy

.
Jiné Jazyky