Homérské hymny

Homérské hymny (řecky Ομηρικοί ύμνοι, Homérikoi hymnoi) je sbírka 33 hymnů (oslavných písní na olympské bohy a polobohy) psaných daktylským hexametrem dochovaná pod jménem Homérovým. Hymny však pochází z různých dob (nejstarší ze 7. století př. n. l., nejmladší z doby helénistické ze 3. století př. n. l.) a jsou od různých autorů.[1] Používají sice homérského verše a stylu, ale slovní zásoba je mladší.[1]

Homérské hymny mají rozdílný rozsah (od 3 do 582 veršů)[2] i charakter, některé z nich jsou orfické (nábožensko-mystické).[2] Byly nejspíše určené k přednesu na různých kultovních místech (Délos, Delfy, Eleusis) a přednášeli je rapsódové jako úvod k recitacím z Homéra.[2] Podle rozsahu se homérské hymny rozdělují na dvě části, na tzv. velké (v následujícím přehledu první čtyři) a malé, přičemž ve velkých je silně rozvinut epický prvek.

Jiné Jazyky