Geosystém

Geosystém je podle ruského geografa a geobotanika V. B. Sočavy prostorový otevřený systém středního měřítka. Střední měřítko bylo autorem definováno jako něco velikostí "někde mezi atomem a vesmírem".[1]

Krajina jako geosystém

Zastánci geosystémového přístupu ke krajinné ekologii popisují fungování krajiny podle konceptu geosystému.[2] Krajina je tak chápána jako složka hierarchicky vyššího geosystému a sama se dělí na subsystémy. V pojetí prostorových dimenzí E. Neefa patří krajina do úrovně chorologické, je tak označována také jako geochora. Skládá se z topů, podle Formana (1997) si „krajinu můžeme představit jako mozaiku topů“.[1]

Jiné Jazyky
polski: Geosystem
português: Geossistema
русский: Геосистема