Geodata

Geodata se někdy označují také jako geografická data, geoprostorová data, apod. Jsou to data (přírodní a antropogenní jevy) s implicitním nebo explicitním vztahem k místu na Zemi.

Geodata jsou data s prostorovou a atributovou složkou.

Jiné Jazyky
dansk: Geodata
Deutsch: Geodaten
norsk: Geodata
svenska: Geodata