Fyzická antropologie

Fyzická antropologie, někdy nazývaná bioantropologie nebo biologická antropologie je jedno z odvětví antropologie. Zabývá se studiem člověka po stránce biologické, zkoumá zdravé lidské tělo (na rozdíl od medicíny, která zkoumá nemocné lidské tělo). Předmětem fyzické antropologie je výzkum biologické evoluce, vývoj lidského druhu, vývoj lidských ras a rozdíly mezi rasami, odchylky tělesných znaků, a další.

  • odvětví fyzické antropologie

Odvětví fyzické antropologie

  • paleoantropologie - studuje vznik a vývoj člověka, jeho tělesnou stavbu, demografické ukazatele, na základě kosterních pozůstatků
  • klinická antropologie - studuje odchylky tělesných parametrů lidských jedinců od normy
  • etnická antropologie - studuje původ, tělesný vzhled a variabilitu lidských plemen, skupin a národů
  • auxologie - zabývá se růstem a ontogenezí,
  • forezní antropologie - posuzuje otcovství, určuje věk, pohlaví a další indicie na základě kosterních pozůstatků
  • kinantropologie - studuje pohyb a motoriku člověka
  • primatologie - věda o primátech
Jiné Jazyky
Bahasa Indonesia: Antropologi biologis
日本語: 自然人類学
la .lojban.: jmive remske
한국어: 형질인류학
srpskohrvatski / српскохрватски: Fizička antropologija
Simple English: Physical anthropology