Fermatův test prvočíselnosti

Fermatův test prvočíselnosti slouží k určení, zda je dané číslo prvočíslem nebo složeným číslem. Funguje pravděpodobnostně a využívá malé Fermatovy věty. Čísla, u nichž není složenost testem odhalena, ač složená jsou, se nazývají Carmichaelova.

Jiné Jazyky