Fanova rovina

Grafické znázornění Fanovy roviny, čáry odpovídají přímkám

Fanova rovina (pojmenovaná po italském matematikovi Gino Fanovi) je měřeno počtem prvků a přímek nejmenší projektivní rovina: obsahuje sedm bodů a sedm přímek.

Je možné ji zkonstruovat v rámci lineární algebry jako projektivní rovinu tělesa s dvěma prvky. Tedy její model je , kde je dvouprvkové těleso.

Formální zápis

Fanova rovina je dvojice , kde X je množina 7 bodů a P je množina sedmi trojprvkových podmnožin X (přímek), splňující axiomy projektivní roviny. Fanovu rovinu lze vypsat např. takto:

Jiné Jazyky
العربية: مستوي فانو
Deutsch: Fano-Ebene
English: Fano plane
español: Plano de Fano
français: Plan de Fano
magyar: Fano-sík
italiano: Piano di Fano
Nederlands: Fano-vlak
svenska: Fanoplanet
українська: Площина Фано