Dórština

Dórština neboli dórský dialekt byla jedno z nářečí starořečtiny. Mluvilo se jí na Peloponésu, Krétě a Rhodu, dále na některých ostrovech na jihu Egejského moře, v některých pobřežních městech Malé Asie, v jižní Itálii a na Sicílii, v Épeiru a v Makedonii.

Za místo jejího zrodu se pokládají pohoří Épeiru na severozápadě Řecka, které byly původně osídleny Dóry.

  • reference

Reference

  1. Roger D. Woodard (2008), "Greek dialects", in: The Ancient Languages of Europe, ed. R. D. Woodard, Cambridge: Cambridge University Press, p. 51.
Jiné Jazyky