Cynegils

Cynegils
král Wessexu (král saského kmenového uskupení Gewisů)
Král Cynegils jako představa Johna Speeda
Král Cynegils jako představa Johna Speeda
Doba vlády611 - asi 643
Úplné jménoCynegils Ceoling
Narození?
Wessex
Úmrtíasi 643
PochovánWinchesterská katedrála
PředchůdceCeolwulf
NástupceCenwalh
PotomciCwichelm?

Cenwalh

Centwine???

dcera (Kyneburga?, též Cyneburg?)

RodWessex
OtecCeol (nebo Ceolwulf?)
Matkanedoloženo

Cynegils (též Kynegils, Cinegils, Cinegels, Cinigels, Cynegisl, Cynigislo; † asi 642/643) byl anglosaský král Wessexu z rodu Cerdikovců (pro toto období je termín Wessex ahistorický; ve skutečnosti byl králem saského kmenového uskupení Gewisů[pozn. 1][1] s titulem GEVVISSÆ CYNING, latinsky REX GEVVISSÆ, ze kterého se království Wessex vyvinulo).[2]

Vládl mezi lety 611 - 642/643. Dobře známá království tzv. Heptarchie se za Cynegilsova života z mozaiky menších království ještě nevytvořila.[3] Pozdější království Wessex se soustřeďovalo v současných hrabstvích Hampshire, Dorset, Somerset a Wiltshire. Podle Anglosaské kroniky se ale Cynegilsovo království rozkládalo na horním toku řeky Temže a zasahovalo do severních částí hrabství Wiltshire a Somerset, do jižní části současného hrabství Gloucestershire, hrabství Oxfordshire a západní části hrabství Berkshire se současným městečkem Dorchester-on-Thames jako jedním z hlavních královských sídel. Tato oblast, pravděpodobně spojená s raným kmenovým uskupením známým jako Gewisové, název používaný Bedou Ctihodným pro Západní Sasy, ležela na hranicích pozdějších království Wessex a Mercie.[4]

Za Cynegilsovy vlády, ačkoliv byl sám původně pohan, započala postupná christianizace pozdějšího království Wessex. Jeho vláda představuje přelomové období přechodu od družin válečníků ke sjednocenému království.[5] Po Cynegilsovi nastoupil na trůn jeho syn Cenwalh.[6]

  • Data, osobní vazby a události z období raných králů Wessexu až po krále Egberta jsou nejisté a mnohdy předmětem diskuzí mezi historiky.

Genealogie

Zdá se, že se Cynegils stál králem po smrti krále Ceolwulfa, asi roku 611. Jeho příbuzenský vztah ke Ceolwulfovi je nejistý. Cynegils je v anglosaských pramenech střídavě líčen jako syn Ceolwulfa,[7] jako syn Ceola bratra Ceolwulfa[8], jako syn Ceola syna Cuthy,[9] jako syn Cuthwina syna Ceawlina[10] a jako syn Cuthwulfa syna Cuthwina. Několik pramenů připisuje Cynegilsovi bratra jménem Ceolwald, který je líčen jako dědeček krále Ina.[11] Ačkoliv Anglosaská kronika a Západosaský genealogický královský seznam vykreslují Západní Sasy jako spravované jediným králem, je pravděpodobné, že úřad krále byl sdílen dvěma nebo více králi.[12]

Anglosaská kronika k roku 611 uvádí: „Toho roku Cynegils se dostal k vládě ve Wessexu, a držel ji po jednatřicet zim. Cynegils byl synem Ceola, Ceol synem Cuthy, Cutha synem Cynrika". V rozporu s touto jednoduchou zprávou uvádí zápis k roku 614, že „Toho roku Cynegils a Cwichelm bojovali u Beandunu[13] a zabili dva tisíce čtyřicet šest Velšanů“.[14] Pro Západní Sasy to bylo výrazné vítězství.[8] Podobně píše Beda Ctihodný, že nezdařený pokus zavraždit northumbrijského krále Edwina v roce 626 nařídil Cwichelm, král Západních Sasů.[15] Zda je však král Cwichelm z roku 614 stejná osoba jako stejnojmenný král z druhé poloviny 20. let 7. století a zda tato osoba je totožná s tím Cwichelmem, který byl pokřtěn a zemřel asi roku 636, je předmětem sporu. Někteří historici předpokládají, že Cwichelm byl synem Cynegilse.[16][17]

Jiné Jazyky
Deutsch: Cynegils
English: Cynegils
Esperanto: Cynegils
français: Cynegils
Nederlands: Cynegils
português: Cynegils de Wessex
srpskohrvatski / српскохрватски: Cynegils od Wessexa
Simple English: Cynegils of Wessex