Common Gateway Interface

Common Gateway Interface (zkráceně CGI) je protokol pro propojení externích aplikací s webovým serverem. To serveru umožňuje delegovat požadavek od klienta na externí aplikaci, která dle požadavku vrátí výstup. Taková aplikace typicky zpracuje nějaký skript ve webové stránce a webovému serveru navrátí statickou stránku, která je následně poslána klientovi jako výstup jeho požadavku.

Rozhraní Common Gateway Interface bylo v prostředí internetu přítomno již od počátku 90. let a ve své době představovalo jediný způsob dynamického zpracování obsahu. Postupně vznikla efektivnější řešení (FastCGI, integrace skriptovacích jazyků jako modulu WWW serveru) a CGI bylo vytlačeno do ústraní.

Jiné Jazyky