Chorvatské župy

Župy (v originále županije) jsou správními jednotkami Chorvatské republiky. Jejich správu a statut určuje Zákon o místním uspořádání a krajové samosprávě (v originále Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi) [1].

Celé území Chorvatska je členěno na dvacet žup a město Záhřeb.

Podle Zákona o místní samosprávě má každá župa ve své správní kompetenci:

  • vzdělání
  • zdravotnictví
  • urbanismus
  • hospodářský rozvoj
  • dopravu a dopravní infrastrukturu
  • správu cest (netýká se dálnic)
  • plánování a rozvoj kulturních, zdravotních a sociálních věcí
  • dohled nad obecní správou
  • ostatní správní nležitosti podle příslušných zákonů.

Názvy chorvatských žup jsou dány Zákonem o území žup, měst a obcí Republiky Chorvatsko a jsou odvozeny ze správních středisek nebo místních krajových názvů.

Jiné Jazyky