Chlorid lithný

Chlorid lithný
Krystalická forma
Krystalická forma
Obecné
Systematický název Chlorid lithný
Anglický název Lithium chloride
Německý název Lithiumchlorid
Sumární vzorec LiCl
Vzhled bílé  krystalky nebo prášek
Identifikace
Registrační číslo CAS
PubChem
ChEBI
UN kód 2056
Číslo RTECS OJ5950000
Vlastnosti
Molární hmotnost 42,394 g/mol
Teplota tání 605 °C
Teplota varu 1 382 °C
Hustota 2,068 g/cm3
Dynamický viskozitní koeficient 1,59 cP (637 °C)
1,21 cP (707 °C)
0,87 cP (807 °C)
Index lomu nD= 1,662
Rozpustnost ve vodě 68,3 g/100 ml (0 °C)
74,5 g/100 ml (10 °C)
83,2 g/100 ml (20 °C)
84,5 g/100 ml (25 °C)
85,9 g/100 ml (30 °C)
89,4 g/100 ml (40 °C)
98,8 g/100 ml (60 °C)
112,3 g/100 ml (80 °C)
128,87 g/100 ml (100 °C)
134,2 g/100 ml (125 °C)
139,7 g/100 ml (150 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
methanol
45,2 g/100 ml (0 °C)
44,2 g/100 ml (10 °C)
43,8 g/100 ml (20 °C)
44,1 g/100 ml (40 °C)
44,6 g/100 ml (60 °C)
ethanol
14,4 g/100 ml (0 °C)
16,8 g/100 ml (10 °C)
24,3 g/100 ml (20 °C)
25,4 g/100 ml (40 °C)
23,5 g/100 ml (60 °C)
aceton
1,2 g/100 ml (20 °C)
0,61 g/100 ml (50 °C)
kapalný amoniak
0,54 g/100 ml
Rozpustnost v nepolárních
rozpouštědlech
pyridin
7,8 g/100 ml (15 °C)
Povrchové napětí 68,3 mN/m (620 °C)
127 mN/m (650 °C)
124 mN/m (700 °C)
123 mN/m (800 °C)
114 mN/m (870 °C)
Struktura
Krystalová struktura Krystalografická soustava#Krychlová (kubická)krychlová
Hrana krystalové mřížky a=514 pm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° -408,3 kJ/mol
Entalpie tání ΔHt 316 J/g
Entalpie varu ΔHv 3 552 J/g
Entalpie rozpouštění ΔHrozp -855,3 J/g (18 °C)
Standardní molární entropie S° 59,3 JK-1mol-1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° -384,0 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp 1,133 JK-1g-1
Bezpečnost
Zdraví škodlivý
Zdraví škodlivý (Xn)
R-věty R22, R36/38
S-věty žádné nejsou
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
1
0
Teplota vzplanutí nehořlavý
Není-li uvedeno jinak, jsou použity jednotky
SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Chlorid lithný je anorganická sloučenina chloru a lithia. Tato sůl je typickou iontovou sloučeninou, přestože z malé velikosti iontu Li+ vyplývají vlastnosti, které se u jiných chloridů alkalických kovů nevyskytují, například výjimečná rozpustnost v polárních rozpouštědlech (83 g/100 ml vody při 20 °C) a hygroskopické vlastnosti. [1]

Chemické vlastnosti

Chlorid lithný tvoří, na rozdíl od chloridů jiných alkalických kovů, krystalické hydráty. [2] Je znám monohydrát, trihydrát a pentahydrát. [3] Absorbuje také až čtyři ekvivalenty amoniaku. Podobně jako u jiných iontových chloridů mohou roztoky chloridu lithného poskytovat chloridový iont a například tvořit sraženinu chloridu stříbrného působením dusičnanu stříbrného:

LiCl + AgNO3 → AgCl + LiNO3
Jiné Jazyky
bosanski: Litij-hlorid
Bahasa Indonesia: Litium klorida
한국어: 염화 리튬
Кыргызча: Литий хлориди
Bahasa Melayu: Litium klorida
Nederlands: Lithiumchloride
polski: Chlorek litu
português: Cloreto de lítio
русский: Хлорид лития
srpskohrvatski / српскохрватски: Litijum hlorid
Simple English: Lithium chloride
slovenčina: Chlorid lítny
српски / srpski: Litijum hlorid
svenska: Litiumklorid
українська: Хлорид літію
Tiếng Việt: Liti clorua
中文: 氯化锂