Bureau of Indian Affairs

Znak BIA

Bureau of Indian Affairs (BIA, česky zhruba Úřad pro indiánské záležitosti) je úřad podřízený Ministerstvu vnitra Spojených států amerických, který se stará o záležitosti Indiánů a jejich rezervací. Úřad byl založen v roce 1824 a byl podřízen tehdejšímu Ministerstvu války. V roce 1849 byl přičleněn k nově zřízenému ministerstvu vnitra.

  • externí odkazy

Externí odkazy

Jiné Jazyky