Backusova–Naurova forma

Backusova-Naurova forma (BNF) je metasyntaxe používaná k vyjádření bezkontextové gramatiky, která se používá pro popis formálních jazyků. John Backus a Peter Naur vytvořili bezkontextovou gramatiku, s jejíž pomocí definovali syntaxi programovacích jazyků využitím dvou typů pravidel: lexikálního a syntaktického.

BNF se často využívá k zápisu (notaci) gramatik počítačových programovacích jazyků, sad instrukcí a komunikačních protokolů, ale také jako notace zastupující části gramatik skutečných jazyků. Řada učebnic o teorii programovacích jazyků nebo sémantiky popisuje programovací jazyky pomocí BNF. Existuje řada rozšíření a jiných variant BNF.

Historie

John Backus vytvořil tuto notaci, aby vyjádřil gramatiku ALGOLu. Na prvním Světovém počítačovém kongresu konaném v Paříži v roce 1959 Backus přednesl příspěvek Syntaxe a sémantika navrhovaného mezinárodního algebraického jazyka z curyšské konference ACM-GAMM, v němž formálně popsal mezinárodní algebraický jazyk (IAL) později nazvaný ALGOL 58. Formální jazyk, který Backus představil, byl založen na produkčním systému Emila Posta. Generativní gramatiky se pak staly objektem intenzivních matematických studií, prováděných např. Noamem Chomskym, který je aplikoval na gramatiky skutečných jazyků.

Peter Naur označil Backusovu notaci za Backusovu normální formu (ALGOL 60, 1963) a zjednodušil ji, aby minimalizoval počet používaných znaků. Na návrh Donalda Knutha bylo Naurovo jméno přidáno do názvu jako uznání za jeho práci v oboru a nahradilo „N“ ve zkratce, neboť Knuth argumentoval tím, že BNF není v žádném případě normální. Backusova-Naurova forma, resp. gramatika BNF, je do značné míry podobná Paniniho pravidlům gramatiky, proto bývá někdy nazývána Paniniova-Backusova forma.

Jiné Jazyky