Anorganické názvosloví

Anorganické názvosloví je založeno na hodnotě oxidačního čísla. Anorganické názvosloví (systematické) je zpravidla tvořeno jedním, nebo více podstatnými jmény (označujícími anion/-ty) a přídavným jménem (označujícím kation/-ty). Názvosloví kationtů je ovlivněno hodnotou oxidačního čísla. K označení kationtového prvku se za základ odvozený od jeho českého názvu připojuje přípona, charakteristická pro určitá oxidační čísla, podstatná jména aniontů jsou zakončena příponou -id, připojenou za základ odvozený od latinského názvu prvku. Výjimku tvoří anionty v kyslíkatých kyselinách a od nich odvozené anionty solích.

příklad:

S+IVO-II2
  • oxidační číslo kationtu: +IV … zakončení -ičitý
  • prvek (kationt) síra ⇒ siřičitý kationt
  • oxidační číslo aniontu -II: charakteristické pro oxidy
  • název: oxid siřičitý = SO2
Jiné Jazyky