Anglosaský futhork

Anglosaský futhork je jedním ze způsobů zápisu runových znaků. Jedná se o mladší runovou abecedu než je germánský futhark prostý a jeho název je odvozen od zvuku prvních run (F, U, Th, O, R, K). Vznikl okolo roku 800 n. l. Počet run vzrostl z původních 24 nejprve na 26, posléze až na 33. Znaky jsou rozděleny do tří skupin, tzv. aettů (psáno též ætt).

Znaky

Obrázek Unicode Staroanglický název Význam názvu Transliterace IPA
Runa majetku feoh majetek f [f], [v]
Runa pratura ur pratur u [u(ː)]
Runa trnu þorn trn þ, ð, th [θ], [ð]
Runa boha ós bůh ó [o(ː)]
Runa jízdy rad jízda r [r]
Runa pochodně cen pochodeň c [k]
Runa daru gyfu dar ȝ [ɡ], [j]
Runa štěstí wynn štěstí w, ƿ [w]
Runa krupobití hægl krupobití h [h]
Runa potřeby či tísně nyd potřeba, tíseň n [n]
Runa ledu is led i [i(ː)]
Runa roku či úrody ger rok, úroda j [j]
Runa tisu eoh tis červený eo [eːo]
Runa neznámá peorð (neznámý) p [p]
Runa losa eolh los x [ks]
Runa Slunce sigel Slunce s [s], [z]
Runa Týru Tiw Týr t [t]
Runa břízy beorc bříza b [b]
Runa koně eh kůň e [e(ː)]
Runa člověka či muže mann člověk, muž m [m]
Runa jezera lagu jezero l [l]
Runa hrdiny ing Ing (hrdina) ŋ [ŋ]
Runa pozemku éðel pozemek œ [eː], [ø(ː)]
Runa dne dæg den d [d]
Runa dubu ac dub a [ɑ(ː)]
Runa jasanu æsc jasan æ [æ(ː)]
Runa podrobení se yr podrobení se y [y(ː)]
Runa úhoře ior úhoř ia, io [ja], [jo]
Runa hrobu ear hrob ea [ea]
Jiné Jazyky
asturianu: Futhorc
español: Futhorc
italiano: Fuþorc
polski: Fuþork
português: Escrita futhorc
Simple English: Futhorc