Administrativní dělení Itálie

Italské regiony
Mapa Itálie s vyznačenými územními celky 2. úrovně (tzn. provincie, metropolitní města a volná sdružení obcí

Itálie se skládá z 20 regionů z nichž 5 je autonomních. Ty se dále člení na provincie. V období mezi roky 2014 a 2016 bylo 14 provincií kolem velkých měst přeměněno na metropolitní města a 6 provincií v autonomním regionu Sicílie bylo přeměněno na volná sdružení obcí. Osm původních sardinských provincií bylo zredukováno na čtyři provincie a 1 metropolitní město. Údolí Aosty, které má postavení autonomního regionu, vykonává zároveň správní funkce provincie. Třetím stupněm administrativy jsou obce. V květnu 2017 existovalo celkem 107 územně-správních celků 2. úrovně.

Jiné Jazyky