Římskokatolická církev
English: Latin Church

Církev římskokatolická
Bazilika sv. Petra ve Vatikánu. Hrob apoštola Petra, nad nímž je tato bazilika zbudována, má pro katolíky velký význam návaznosti na učení apoštolů
Bazilika sv. Petra ve Vatikánu. Hrob apoštola
Petra, nad nímž je tato bazilika zbudována,
má pro katolíky velký význam návaznosti na učení apoštolů
Vznik
Datum 1. století
Registrace v ČR
Datum 1. září 1991
Statutární orgán
Název Česká biskupská konference
Sídlo Thákurova 676/3,
160 00 Praha 6 – Dejvice
Člen Dominik Duka OP (kardinál, od 26. 04. 1943)
Odkazy
Web http://www.cirkev.cz/
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Rejstřík církví a náboženských společností
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Římskokatolická církev (nazývána též Latinská), v běžné mluvě často označovaná nepřesně jako katolická (všeobecná, univerzální) církev, je největší z třiadvaceti autonomních katolických církví a jedinou západní katolickou církví. Asi 1,13 miliardy pokřtěných římských katolíků činí římskokatolickou církev největší křesťanskou církví (zahrnující polovinu všech křesťanů) a největší náboženskou organizací na světě.[1]České republice, kde je zdaleka největší organizovanou náboženskou skupinou, se k této církvi podle posledního sčítání lidu z roku 2011 hlásí 1 083 899 lidí (10,26 % obyvatel Česka, 18,7 % z odpovídajících respondentů). V absolutních číslech poklesl počet lidí preferujících tuto církev na 40 % stavu oproti roku 2001.[2] K Římskokatolické církvi se hlásí 49,83% lidí z celkového počtu všech věřících v ČR.

Kromě společenstvířímským biskupem, papežem, které spojuje všechny katolické církve, je pro římskokatolickou církev typický latinský ritus; až na výjimky se jedná o římský ritus, místně církev užívá i jiných ritů (milánská arcidiecéze užívá ambrosiánský ritus, v Zairu se užívá upraveného ritu, označovaného často jako zairský ritus).

Počátky římskokatolické církve jakožto samostatné organizace oddělené od většiny východních církví souvisejí s Velkým schizmatem kolem roku 1054, kdy si papež, římský patriarcha, nárokoval moc nad čtyřmi východními patriarcháty, ty se odmítly podrobit a církevní představitelé Říma a Konstantinopole se po řadě teologických i mocenských sporů vzájemně exkomunikovali a prokleli. Tato exkomunikace byla zrušena teprve ve 20. století, a to v závěru 2. vatikánského koncilu, roku 1965. Metaforicky se říká, že církev opět dýchá oběma plícemi. Katolická církev se považuje za přímou pokračovatelku prvotní církve založené Kristem, římského biskupa označuje za přímého následníka sv. Petra, jehož Kristus dle ní učinil hlavou církve, a biskupy těch církví, které dodržují při svěcení apoštolskou posloupnost, za přímé následníky dvanácti apoštolů.

Jiné Jazyky