Vida consagrada

L'estat vida consagrada o vida de consagració és aquell que l'Església Catòlica reconeix a qui viu en una comunitat que professa i practica els consells evangèlics (castedat, pobresa i obediència). Són consagrats, doncs, aquells laics o clergues que professen els consells evangèlics per mitjà d'un vincle sagrat i, per fer-ho, són membres d'un institut de vida consagrada o d'una societat de vida apostòlica.

Altres idiomes
español: Vida consagrada
français: Vie religieuse
italiano: Vita consacrata
português: Vida consagrada
slovenčina: Zasvätený život
Kiswahili: Maisha ya wakfu
中文: 會士