Vall inquietant

Podem apreciar la resposta emocional d'un subjecte humà davant de l'antropoformisme d'un robot, segons els resultats de Mori. La Vall Inexplicable és la regió de resposta emocional negativa vers un robot que sembla "gairebé humà". El moviment amplifica aquesta resposta emocional.

El vall inquietant -de l'anglés: uncanny valley- és una hipòtesi en el camp de la robótica [1] i animació per computadora en 3D [2] [3] que afirma que quan les répliques antropomórfiques s'acosten en excès a l'aparença i comportament d'un ésser humà real, causen una resposta de rebuig entre els observadors humans. El vall en qüestió és una inclinació en un gràfic proposat, que mesura la positivitat de la reacció de les persones segons el semblant humà del robot o de l'animació.

El terme va ser encunyat pel professor expert en robótica Masahiro Mori com a Bukimi no Tani Genshō (不気味の谷現象) en 1970. La hipòtesi s'ha vinculat amb el concepte d'Ernst Jentsch de la identitat inquietant en un assaig de 1906, titulat En la psicologia de lo inquietant. L'efecte inquietant del concepte de Jentsch va ser introduit, en el camp psicoanalític, per Sigmund Freud en un assaig de 1919 titulat Das Unheimliche, traduït a vegades com "L'ominós" o "Lo sinistre", tot i que també té com a traducció "lo misteriós"; lo interessant és que la etimologia d'aquesta palabra alemanya procedeix de la palabra composta alemanya similar Umheimliche. És a dir, "lo familiar".

Hipòtesi

La hipòtesi de Mori diu que la resposta emocional d'un humà cap a un robot fet en aparença i comportament molt similar a l'humà, incrementarà positivament i de forma empàtica, fins a assolir un punt en el qual la resposta emocional es torna de sobte fortament repulsiva. Quan l'aparença i comportament del robot es tornen indistingibles d'un ésser humà, la resposta emocional torna a créixer de forma positiva i es va aproximant als nivells d'empatia que hom tindria cap a altres humans. [4] Aquest sot o vall de resposta repulsiva entre un robot amb aparença i comportaments "gairebé humans" i una entitat "totalment humana" és el que anomenem "vall inquietant".

Possibles explicacions

  • Una possible explicació per aquest fenomen diu que quan percebem una entitat que és prou no semblant a un humà les seves característiques humanes en queden ressaltades, generant empatia. D'altra banda, si l'entitat és "gairebé humana", les seves característiques no humanes seran les que més es notin, creant un sentiment de "cosa estranya" des del punt de vista de l'humà.
  • Una altra explicació és que els individus malalts i els cadàvers mostren unes anomalies visuals semblants a les d'un robot humanoide, per la qual cosa causen la mateixa alarma i rebuig. El cas del robot és més preocupant puix que no existeix una raó clara de per què passa això, mentre que la reacció de rebuig vers un cadàver és un sentiment fàcil de comprendre. Les anomalies de comportament i de desincronització motriu són també indicatius de malaltia, igual com trastorns mentals o neurològics de nou evoquen sentiments negatius.
  • Des d'un punt de vista evolutiu es podria explicar aquesta repulsió com la necessitat de mantenir una limitació taxativa davant altres homínids molt similars a nosaltres (per exemple, neandertals) amb els quals la reproducció fèrtil seria poc viable. D'aquesta manera la Vall Inquietant operaria de forma similar a certs tabús com l'incest.

Alguns robotistes han criticat amb duresa aquesta teoria, argumentant que Mori no té cap base per desenvolupar la seva gràfica.

Altres idiomes
български: Зловеща долина
فارسی: دره وهمی
italiano: Uncanny valley
Nederlands: Griezelvallei
português: Vale da estranheza
Simple English: Uncanny valley
slovenčina: Uncanny valley
Türkçe: Tekinsiz vadi
українська: Моторошна долина