Sensor inductiu

Un sensor inductiu o detector inductiu és un detector de proximitat, que pot ser de tipus tot o res, o bé proporcional. Només serveix per a objectes metàl·lics, que són detectats perquè provoquen una alteració en el camp magnètic que produeix el sensor. Una etapa d'amplificació sol convertir-los en tipus tot o res. Els detectors de proximitat inductius poden arribar fins a 50 mm d'abast i se solen utilitzar com a simples detectors de presència. Poden detectar moderadament ràpid: 700 objectes per segon, la qual cosa és important per comptatge de moltes peces.