Renda per capita

Mapa de països per PIB per capita 2008 (nominal), segons estimacions de l'FMI (abril de 2008)

La renda per capita, PIB per capita o ingrés per capita, és la relació que hi ha entre el producte interior brut (PIB) d'un país i la seva quantitat d'habitants. Per aconseguir-ho, cal dividir el PIB d'un país entre la població d'aquest. El terme "per capita" (sense accent) és un llatinisme directament adoptat en català.[1]

Altres idiomes