Recurs energètic

No s'ha de confondre amb recurs natural.

Es considera recurs energètic tota aquella substància sòlida, líquida o gasosa, de la qual podem obtenir energia a través de diversos processos. L'ampli grup de substàncies que conformen el conjunt dels recursos energètics pot ser agrupat en dues categories generals en funció del seu procés de formació i de la seva disponibilitat.

Altres idiomes