Radioisòtop sintètic

Els radioisòtops sintètics són isòtops radioactius que no es troben de forma natural a la Terra, però que es poden crear per mitjà de reaccions nuclears.

Un exemple és l'isòtop Tecneci-99 metaestable, 99mTc, que s'obté per desintegració beta de 99Mo. S'empra en medicina.

Altres idiomes