Partit judicial

Un partit judicial a Espanya és cadascuna de les divisions territorials que estableix l'administració de justícia, habitualment integrades per un o més d'un municipi d'una mateixa província, on té la seu en el cap de partit o capital un o més d'un jutjat de primera instància i instrucció, amb jurisdicció sobre tota la divisió territorial esmentada. Els partits judicials existeixen des de la reorganització territorial espanyola de mitjan segle XIX. La major part fou creada el 1834,[1] derivada de la divisió territorial d'Espanya de 1833 però alguns ho foren en els anys posteriors. Anteriorment, l'administració de justícia requeia en els corregidors i alcaldes majors i ordinaris, i més anteriorment, en els batlles i senyors.