Missatge subliminar

Un missatge subliminal és un missatge o senyal dissenyat per passar per sota (sub) dels límits normals de percepció. Pot ser, per exemple, inaudible per a la ment conscient, però audible per a la ment inconscient o profunda; pot ser també una imatge transmesa d'una manera tan breu que passi desapercebuda per a la ment conscient. Entre psicòlegs i investigadors, es va arribar a la conclusió que els missatges subliminars no provoquen un efecte poderós ni durador en el comportament.[1]

Altres idiomes