Lòcrida Epicnèmida

Lòcrida Epicnèmida fou la part de la Lòcrida on vivien els Locris Epicnèmidis (Ἐπικνημίδιοι), dins del districte de Lòcrida oriental entre el pas de les Termopiles i el port de Dafnos. La ciutat més al nord fou Alpeni a tocar del districte de Malis. El port de Dafnos era un enclavament dels focis i els epicnèmidis vivien només al nord de Dafnos (des del mont Cnemis) i al sud vivien els opuntis (Ὀπούντιοι). Una cadena muntanyosa avançava des del mont Oeta i paral·lela a la costa i a la part nord es deia Mont Cnemis (actual Tálanda) i separava als Epicnemidii del focis de l'alta vall del Cefís.

Les seves ciutats més importants (excepte Tarphe, la principal) eren a la costa. De nord a sud foren: Alpenos, Nicea, Scarphe o Escarpheia, Thronion, Cnemis o Cnemides; A l'interior Tarphe (més tard Pharugae) i Augeiae.

Altres idiomes