Institucions polítiques de Roma

Les institucions polítiques de la Roma Antiga estaven essencialment fonamentades en el dret romà. Aquí es presenta una llista incompleta d'ijnstitucions polítiques que recull, però, les més representatives: