Forma de Backus i Naur

La Forma de Backus i Naur o Forma de Backus-Naur o BNF és una notació que té per finalitat descriure les regles sintàctiques dels llenguatges de programació.

Va ser concebuda per John W. Backus i Peter Naur arran de la creació del llenguatge Algol 60.

Inicialment coneguda com a «Forma Normal de Backus», va esdevenir «Forma de Backus-Naur» per suggeriment de Donald Knuth.

Altres idiomes