Forma de Backus i Naur

La Forma de Backus i Naur o Forma de Backus-Naur o BNF és una notació que té com a finalitat descriure les regles sintàctiques dels llenguatges de programació.

Va ser concebuda per John W. Backus i Peter Naur arran de la creació del llenguatge Algol 60.

Inicialment coneguda com a Forma Normal de Backus, va esdevenir Forma de Backus-Naur per suggeriment de Donald Knuth.

Altres idiomes