Figura (heràldica)

Una figura, en la ciència heràldica, és qualsevol de les càrregues o objectes que apareixen dins l'escut d'armes.

Les figures estan emparentades amb els mobles. De fet, sovint es considera que les figures pròpiament dites fan referència a realitats i objectes del món natural, artificial o fantàstic, mentre que els mobles són tan sols aquelles figures de tipus geomètric; alguns d'aquests objectes són definits com a figures o mobles segons els diversos autors o tractats, cas de la rosa, el roc, el mont o la vall. En moltes llengües, figura i moble són, en heràldica, termes sinònims.

Poden estar disposades sobre el camper de l'escut o damunt alguna peça, o bé damunt altres figures o mobles. Quan estan posades sobre una peça, acostumen a seguir l'orientació d'aquesta.