Estils flamencs

 • a dins de la música flamenca s'hi poden distingir diversos estils, pal o canya, que tenen unes característiques harmòniques i rítmiques determinades.

  quan parlem de falsets, entenem la variació melòdica que executa el guitarrista entre copla i copla del cantant, guardant les regles rítmiques i harmòniques del toc.

  quan s'escrigui "per dalt", parlem dels acords de la menor, sol major, fa major i mi major.

  quan s'escrigui "pel mig", parlem dels acords de re menor, do major, si bemoll major i la major.

 • soleá
 • l'alegría
 • la seguiriya
 • la bulería
 • el tento
 • els fandangos
 • vegeu també

A dins de la música flamenca s'hi poden distingir diversos estils, pal o canya, que tenen unes característiques harmòniques i rítmiques determinades.

Quan parlem de falsets, entenem la variació melòdica que executa el guitarrista entre copla i copla del cantant, guardant les regles rítmiques i harmòniques del toc.

Quan s'escrigui "per dalt", parlem dels acords de La menor, Sol major, Fa major i Mi major.

Quan s'escrigui "pel mig", parlem dels acords de Re menor, Do major, Si bemoll major i La major.

Altres idiomes
français: Palo (flamenco)
italiano: Palo (flamenco)
português: Palo