Estils flamencs

A dins de la música flamenca s'hi poden distingir diversos estils, pal o canya, que tenen unes característiques harmòniques i rítmiques determinades.

Quan parlem de falsets, entenem la variació melòdica que executa el guitarrista entre copla i copla del cantant, guardant les regles rítmiques i harmòniques del toc.

Quan s'escrigui "per dalt", parlem dels acords de la menor, sol major, fa major i mi major.

Quan s'escrigui "pel mig", parlem dels acords de re menor, do major, Si bemoll major i la major.

Altres idiomes
français: Palo (flamenco)
italiano: Palo (flamenco)
português: Palo