Dodecàedre ròmbic

Dodecàedre ròmbic
Cuboctaèdre
Tipus Políedre de Catalan
Cares Rombes
Elements :
 · Cares
 · Arestes
 · Vèrtexs
 · Característica
 
12
24
14
2
Cares per vèrtex 3 i 4
Vèrtexs per cara 4
Simetries
Dual Cuboctàedre
Propietats Convex, cares i arestes uniformes

En geometria, el dodecàedre ròmbic és un dels tretze políedres de Catalan, té 12 cares ròmbiques. La longitud de la diagonal major de cada rombe és exactament vegades més llarga que la diagonal menor.

Àrea i volum

Les fórmules per calcular l'àrea A i el volum V d'un dodecàedre ròmbic tal que les seves arestes tenen longitud a són les següents: