Conceyu (Astúries)

Mapa amb els límits dels 78 conceyos del Principat d'Astúries.

Els conceyos (en castellà concejo) són els municipis de la comunitat autònoma del Principat d'Astúries. En la constitució del Principat d'Astúries com a comunitat autònoma, el seu territori va quedar integrat pels termes municipals dels 78 concejos d' Astúries. El terme conceyu procedeix de la paraula llatina concilĭum, que significa reunió. El conceyu era l'assemblea de veïns, que en l' edat mitjana, participava en el govern i administració de ciutats, viles i parròquies, en la península Ibèrica.

Legislació

L'apartat 1 de l'article 6 de l' Estatut d'Autonomia d'Astúries recull que els seus municipis rebran la denominació de conceyos, el seu nom tradicional:

« El Principat d'Astúries s'organitza territorialment en municipis, que rebran la denominació tradicional de conceyos, i en comarques. »
— Art. 6.1 de l'Estatut d'Autonomia d'Astúries

A diferència d'altres comunitats autònomes, el Principat d'Astúries no ha aprovat cap llei general d'administració local. En canvi si compta amb lleis relatives a la creació de comarques, a la regulació de la demarcació territorial de termes municipals i al reconeixement de la personalitat jurídica de les parròquies rurals.

Altres idiomes