Cabildo de Fuerteventura

Escut del Cabildo Insular de Fuerteventura
Edifici del Cabildo de Fuerteventura.

El Cabildo Insular de Fuerteventura, com tots els cabildos formats a partir de la Llei de Cabildos de 1912, és la forma governativa i administrativa, pròpia de les Illes Canàries, que complix dues funcions principalment. D'una banda, presta serveis i exerceix competències pròpies de la Comunitat Autònoma i per una altra, és l'entitat local que governa l'illa. Mario Cabrera de Coalició Canària és el president per al període 2007-2011.

Conselleries

En l'actualitat, per a ocupar les seves funcions, el Cabildo de Fuerteventura compta amb les següents conselleries:

 • Agricultura, Ramaderia i Pesca
 • Aigües i Residus
 • Assumptes Socials, Sanitat i Consum
 • Cultura i Patrimoni Històric
 • Esports *Economia i Hisenda
 • Educació i Joventut
 • Indústria, Energia, Comerç i Noves Tecnologies
 • Infraestructures i Ordenació del Territori
 • Medi ambient, Caça, Seguretat i Emergències
 • Presidència, Col·laboració amb altres Administracions
 • Xarxa Insular de Centres i Museus
 • Règim Interior, Personal i Patrimoni
 • Transports i Comunicacions
 • Turisme