Balança comercial

Les deu primeres economies quant al comerç internacional

La balança comercial és la diferència entre el valor monetari de les exportacions i importacions de béns o mercaderies i serveis (depèn del país) en una economia durant un període determinat.[1]

Altres idiomes