Avantatge competitiu

Un avantatge competitiu és una característica diferencial d'una empresa que li permet sostenir els beneficis a llarg termini. Aquests atributs poden incloure l'accés a recursos naturals o la disposició de capital humà qualificat. Michael Porter defineix dos tipus d'avantatges competitius que una organització pot aconseguir respecte als seus competidors: costos més baixos o diferenciació del producte. Aquest última avantatge prové dels atributs que permeten una organització superar els seus competidors, com és a través de la posició en el mercat, mitjançant unes característiques particulars, o amb els recursos de què disposa. Des del punt de vista del professor Porter, l'estratègia dels gestors de l'empresa s'ha de focalitzar en construir i mantenir aquest avantatge competitiu.[1]