Autoritat de certificació

En el camp de la criptografia, una autoritat de certificació, certificadora o certificant (AC, o CA per les seues sigles en anglès Certification Authority) és una entitat de confiança, responsable d'emetre i revocar els certificats digitals o certificats, utilitzats en la signatura electrònica, amb els quals s'empra la criptografia de clau pública. Jurídicament és un cas particular de prestador de serveis de certificació.

Altres idiomes