Asteroides que creuen l'òrbita de Neptú

Els asteroides que creuen l'òrbita de Neptú són un grup d'asteroides del sistema solar l'òrbita del qual travessa la del planeta Neptú. Per tant, només es consideren com a asteroides que creuen l'òrbita de Neptú pròpiament dits aquells asteroides que tenen un afeli més gran que aquest i un periheli més petit.[1]

Llista d'asteroides

El gràfic mostra les diferents possibilitats de configuració orbital d'un asteroide (òrbita vermella) respecte d'un planeta (orbitant dins de la franja blava, delimitada pel periheli i l'afeli , B: l'òrbita de l'asteroide és externa (o interna) respecte a la del planeta.
C, D: l'òrbita de l'asteroide es manté a prop eternament (o internament) de la del planeta.
I: l'òrbita de l'asteroide interseca amb la del planeta.
F: asteroide i planeta són coorbitals.

A continuació, es llisten alguns dels asteroides que s'han identificat com a asteroides que creuen l'òrbita de Neptú.

Nota : ‡ creuador extern