Arquitectura en pissarra

L'arquitectura en pissarra és un model arquitectònic de programari habitualment utilitzat en sistemes experts, sistemes multiagent i, en general, sistemes basats en el coneixement.

Descripció

L'arquitectura en pissarra consta de múltiples elements funcionals, denominats agents, i un instrument de control denominat pissarra.

Els agents solen ser programes especialitzats en una tasca concreta o elemental. Tots ells cooperen per a arribar a una meta comuna, si bé, els seus objectius individuals no estan aparentment coordinats. El comportament bàsic de qualsevol agent consisteix a examinar la pissarra, realitzar la seva tasca i escriure les seves conclusions en la mateixa pissarra. D'aquesta manera, altre agent pot treballar sobre els resultats generats pel primer. La computació acaba quan s'arriba a alguna condició desitjada entre els resultats escrits en la pissarra.

La pissarra té un doble paper. D'una banda, coordina als diferents agents i, per una altra, facilita la seva intercomunicació. L'estat inicial de la pissarra és una descripció del problema a resoldre. L'estat final serà la solució del problema.

Els resultats generats pels agents han de respondre a un llenguatge i semàntica comuna. En general, se solen utilitzar formalismes lògics o matemàtics, tals com expressions lògiques de primer ordre.